کلیدواژه‌ها = ذرت
تعداد مقالات: 9
1. شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد ذرت (Zea mays) تحت شرایط کم‌آبیاری در دشت مغان

دوره 17، شماره 1، بهار 1398، صفحه 141-155

10.22067/gsc.v17i1.72189

امیرعباس رستمی اجیرلو؛ محمد رضا اصغری پور؛ احمد قنبری؛ مهدی جودی؛ محمود خرمی وفا


3. بررسی روابط آلومتریک بین سطح‌برگ و تعدادی از صفات رویشی در ذرت رقم سینگلکراس 704

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 354-368

10.22067/gsc.v14i2.40365

ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ محمد خادم پیر


4. ارزیابی برهمکنش اسید سالیسیلیک و گرما بر برخی صفات فیزیولوژیک ذرت (Zea mays L.)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 718-726

10.22067/gsc.v12i4.24285

محمود عطارزاده؛ بنیامین ترابی؛ شهاب مداح حسینی


6. ارزیابی اثر گوگرد و کود دامی بر خصوصیات رشد گیاه ذرت (سینگل‌کراس 704) و اسیدیته خاک

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 162-170

10.22067/gsc.v11i1.24125

حمیدرضا چقازردی؛ غلامرضا محمدی؛ علی بهشتی آل آقا


7. اثر پرایمینگ بذر و کنترل علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 19-29

10.22067/gsc.v10i3.17826

اکرم مهدی زاده؛ محمد علی ابوطالبیان؛ جواد حمزه یی؛ گودرز احمدوند؛ رعنا موسوی


8. واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت به کاربرد خاک مصرف و محلول پاشی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 368-373

10.22067/gsc.v10i2.16239

مریم غفاری ملایری؛ غلامعلی اکبری؛ آرش محمدزاده


9. (Zea mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای

دوره 9، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 591-597

10.22067/gsc.v9i4.13220

راضیه علیزاده؛ محمدرضا طارقیان؛ سهراب محمودی؛ رضا طباطبایی نیم آورد