کلیدواژه‌ها = شاخص های رشد
تعداد مقالات: 3
2. آنالیز رشد چغندر قند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 683-692

10.22067/gsc.v12i4.21809

جواد رضایی؛ محمد بنایان اول؛ احمد نظامی؛ محسن مهرور؛ باقر محمودی


3. اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 64-72

10.22067/gsc.v11i1.24065

محمدبهزاد امیری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ رضا قربانی؛ جبار فلاحی؛ رضا دیهیم فرد؛ فرنوش فلاح پور