کلیدواژه‌ها = دوام سطح برگ
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر کود نیتروژن بر دریافت و کارایی استفاده از تابش در دو رقم کلزای بهاره

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 291-303

10.22067/gsc.v17i2.72882

سید عطااله سیادت؛ ابوالفضل درخشان


2. ارزیابی برخی از شاخص‌های رشد گلرنگ با استفاده از آنالیز رگرسیون

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 631-645

10.22067/gsc.v14i4.35100

فاطمه خطیب؛ بنیامین ترابی؛ اصغر رحیمی