کلیدواژه‌ها = عملکرد ریشه
تعداد مقالات: 3
1. اثر حذف برگ بر ویژگی‌های کمّی و کیفی ارقام چغندرقند پاییزه در استان گلستان

دوره 19، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 141-151

10.22067/jcesc.2021.37178.0

نورالله تازیکه؛ عباس بیابانی؛ علیرضا صابری؛ علی راحمی کاریزکی؛ معصومه نعیمی


3. تأثیر متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش خشکی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 854-863

10.22067/gsc.v13i4.43526

نظام آرمند؛ حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی