کلیدواژه‌ها = پرولین
تعداد مقالات: 15
1. اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر تجمع برخی اسمولیت‌های سازگار و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه کینوا

دوره 19، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 275-285

10.22067/jcesc.2021.68443.1014

لایق مرادی؛ ابراهیم روحی؛ فرزاد حسین پناهی؛ عادل سی و سه مرده


3. واکنش برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی توده‌های مرزه به سطوح تنش شوری و برگ‌زدایی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 605-615

10.22067/gsc.v17i4.79081

فاطمه مجیدی؛ الهام عزیزی؛ منصوره کرمانی؛ عباس ابهری


8. تأثیر تنش قلیائیت بر روی برخی از ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 460-469

10.22067/gsc.v14i3.44100

شایسته بمانی گلنابادی؛ بتول مهدوی؛ بنیامین ترابی


9. ارزیابی تحمل به خشکی چهار رقم کلزا (.Brassica napus L) براساس خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 583-597

10.22067/gsc.v13i3.28963

احد جمشیدی زیناب؛ طاهره حسنلو؛ امیر محمد ناجی


14. اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia)

دوره 12، شماره 1، بهار 1393، صفحه 17-26

10.22067/gsc.v12i1.36628

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی