کلیدواژه‌ها = عناصر غذایی
تعداد مقالات: 7
1. اثر سطوح مختلف کود گاوی، اوره و تلفیقی بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک مقاومت به خشکی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

10.22067/jcesc.2021.67255.0

افسانه بدل زاده؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ مهدی قبادی نیا


2. اثر مدیریت‌های مختلف بقایای گیاهی گندم و چغندرقند بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و زیستی خاک

دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 359-372

10.22067/gsc.v17i3.68260

فاطمه قریشی؛ امیر لکزیان؛ امیر فتوت؛ حمید ذبیحی


4. واکنش برخی از صفات خاک و ویژگی‌های کیفی دانه آفتابگردان به رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای

دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-48

10.22067/gsc.v16i1.54524

فاطمه سلیمانی؛ گودرز احمدوند؛ علی اکبر صفری سنجانی