کلیدواژه‌ها = وراثت پذیری
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی پایداری ژنتیکی برخی از صفات زراعی هیبریدهای سیب‌زمینی تحت شرایط آب و هوایی مختلف

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 241-253

10.22067/gsc.v17i2.69722

شیوا محمدنیا؛ علی اصغری؛ داوود حسن پناه؛ رحمت الله کریمی زاده؛ علی اکبر شکوهیان


2. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات زراعی گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها در شرایط کم‌آبی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 389-398

10.22067/gsc.v15i2.51405

مریم درانی نژاد؛ قاسم محمدی نژاد؛ روح اله عبدالشاهی


3. انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روش های آماری چند متغیره در برنج

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 150-162

10.22067/gsc.v10i1.14501

حسین صبوری؛ قاسم محمدی نژاد؛ مریم فضلعلی پور


4. انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در برنج

دوره 9، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 639-650

10.22067/gsc.v9i4.13259

حسین صبوری؛ قاسم محمدی نژاد؛ مریم فضلعلی پور