کلیدواژه‌ها = گندم دیم
تعداد مقالات: 3
1. تعیین عوامل مؤثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 257-266

10.22067/gsc.v15i2.37244

عبدالمحمد محنت کش؛ شمس الله ایوبی؛ امیر احمد دهقانی


2. تأثیر روش‌های کاربرد کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و تولید گندم زمستانه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 532-545

10.22067/gsc.v10i3.17802

سید کریم موسوی؛ محمد فیضیان؛ عبدالرضا احمدی


3. اثر آبیاری تکمیلی بر رشد و عملکرد گندم دیم

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 448-455

10.22067/gsc.v10i2.16308

مریم تاتاری؛ ملک مسعود احمدی؛ رضا عباسی علی کمر