کلیدواژه‌ها = پرایمینگ
تعداد مقالات: 5
2. اثر پیش‌تیمار با اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های رشد و جذب عناصر غذایی گیاهچه کنجد در شرایط تنش شوری

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 735-746

10.22067/gsc.v15i4.38712

حسین صفری؛ شهاب مداح حسینی؛ آرمان آذری؛ محمد حشمتی رفسنجانی


3. واکنش شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار و اندازه بذر ژنوتیپ‌های پیاز (Allium cepa L.)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 766-785

10.22067/gsc.v13i4.33466

موسی ایزدخواه شیشوان؛ مهدی تاجبخش شیشوان؛ جلال جلیلیان؛ بهمن پاسبان اسلام


4. بررسی تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 709-725

10.22067/gsc.v10i4.20382

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ افسانه امین غفوری؛ جواد شباهنگ


5. تأثیر پیشتیمار بذر با سالیسیلیکاسید بر برخی از ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و عملکرد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 606-614

10.22067/gsc.v9i4.13238

آرش پاکمهر؛ مهدی راستگو؛ فرید شکاری؛ جلال صبا؛ اسماعیل زنگانی