تعداد مقالات: 1088

126. تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری، تاریخ کاشت و مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در میناب

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 707-721

10.22067/gsc.v16i4.57794

محمد رضا یزدان پناه؛ پرویز رضوانی مقدم؛ قربانعلی اسدی؛ علی شهریاری


128. اثر پیش‌تیمار با اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های رشد و جذب عناصر غذایی گیاهچه کنجد در شرایط تنش شوری

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 735-746

10.22067/gsc.v15i4.38712

حسین صفری؛ شهاب مداح حسینی؛ آرمان آذری؛ محمد حشمتی رفسنجانی


129. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سری‌های جایگزینی

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 747-757

10.22067/gsc.v8i5.8016

پورامیر پورامیر؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کوچکی کوچکی؛ قربانی قربانی


130. تحلیل شاخص‌های رشدی شنبلیله تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 747-760

10.22067/gsc.v15i4.39505

لیلا بذرکار خطیبانی؛ براتعلی فاخری


131. کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط تأخیری و کشت متوالی گندم زمستانه و ذرت

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 878-890

10.22067/gsc.v8i6.8034

مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ محسن جهان


132. اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در شش رقم گلرنگ

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 891-896

10.22067/gsc.v8i6.8035

احمد نظامی؛ نغمه ناقدی نیا


133. تاثیر مقدار آب و کود پتاسیم بر عملکرد و کیفیت سیب زمینی (Solanum tuberosum L) در شرایط آبیاری زیر سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

10.22067/gsc.v0i0.71123

بهناز یوسفی؛ حمیدرضا خزاعی؛ مهدی پارسا


134. اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia)

دوره 12، شماره 1، بهار 1393، صفحه 17-26

10.22067/gsc.v12i1.36628

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی


135. اثر شوری و روش های کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 18-24

10.22067/gsc.v10i1.14395

ریحانه فرشید؛ غلامرضا زمانی؛ محمد علی بهدانی؛ احسان صحرایی


136. تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 19-28

10.22067/gsc.v5i1.892

اسکندری اسکندری؛ آستارایی آستارایی


137. تأثیر تنش شوری کلرید سدیم با سه روش آزمایشگاهی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

دوره 9، شماره 1، بهار 1390، صفحه 19-27

10.22067/gsc.v9i1.10491

سمانه لاله؛ مجید جامی الاحمدی؛ زهرا شریفی؛ سید وحید اسلامی


138. بررسی ویژگی‎های کمی و کیفی ریشه روناس در سه شرایط مختلف آب و هوایی در استان فارس

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 20-25

10.22067/gsc.v8i1.7386

نامجویان نامجویان؛ رضایی رضایی؛ معینی‎زاده معینی‎زاده


140. بررسی دوره بحرانی کنترل علف هرز در گیاه دارویی زیره سبز Cuminum cyminum)).

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 23-34

10.22067/gsc.v4i1.1316

حسینی حسینی؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


141. تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های جو لخت(Hordeum vulgar L.) در مناطق معتدل

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 23-30

10.22067/gsc.v6i1.1172

بهرامی بهرامی؛ بی همتا بی همتا؛ سالاری سالاری؛ سلوکی سلوکی؛ یوسفی یوسفی؛ وهابی وهابی


142. ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 23-30

10.22067/gsc.v11i1.24058

احمد نظامی؛ حمید رضا خزاعی؛ فرزاد حسین پناهی؛ سید فاضل فاضلی کاخکی


143. اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 24-33

10.22067/gsc.v13i1.48312

رضا حیدری پور؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ احمد زارع فیض آبادی


144. میزان نیتروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش شوری در گندم

دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 25-34

10.22067/gsc.v2i1.1161

معصومه صالحی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی


145. ارزیابی آزمونهای قدرت بذر جهت تعیین کیفیت بذر یونجه

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 25-34

10.22067/gsc.v3i1.1289

توکلی کاخکی توکلی کاخکی؛ بهشتی بهشتی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


146. اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-45

10.22067/gsc.v15i1.33089

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ فرانک نوربخش؛ علیرضا نه بندانی


149. تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه (.Nigella sativa L) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 17، شماره 1، بهار 1398، صفحه 39-52

10.22067/gsc.v17i1.63344

فاطمه عباس پور؛ حمیدرضا اصغری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمید عباسدخت؛ جواد شباهنگ؛ عادل بیگ بابایی