نمایه نویسندگان

ا

 • اشرافی، آزیتا دیده‌بانی فصلی علفهای هرز یک مزرعه چغندرقند در شرایط مشهد [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 121-134]
 • اصغری پور، محمدرضا مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 79-88]
 • اکبری، غلامعباس تأثیر تلقیح ارقام لوبیا با باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی (R. legominosarum biovar phaseoli) بر عملکرد دانه و تثبیت نیتروژن در منطقه شهرکرد [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 55-66]
 • اله دادی، ایرج تأثیر تلقیح ارقام لوبیا با باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی (R. legominosarum biovar phaseoli) بر عملکرد دانه و تثبیت نیتروژن در منطقه شهرکرد [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 55-66]
 • اینانلو، محمد اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر مقدار محصول و اجزاء عملکرد زیره سبز [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 35-42]

ب

 • بنایان اول، محمد اثرات مقدار بذر و کود نیتروژن بر رقابت خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) با گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 107-120]
 • بنایان اول، محمد دیده‌بانی فصلی علفهای هرز یک مزرعه چغندرقند در شرایط مشهد [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 121-134]
 • بیکی، اچ جی ارزیابی تاثیر علف‌کش‌های مختلف روی دو واریته خارلته (Cirsium arvense L.) [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 175-181]

ت

 • تبرائی، محسن بررسی دانش کشاورزی زیره‏کاران شهرستان سبزوار و برخی عوامل مؤثر بر آن‏ [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 135-142]
 • تبریزی، لیلا کشت ارگانیک اسفرزه (Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در واکنش به تنش آبی [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 67-78]
 • تبریزی، لیلا ارزیابی درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی اسفرزه و پسیلیوم [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 143-150]

ج

 • جامی الاحمدی، مجید بررسی ویژگی‌های جوانه زنی بذر گیاه جارو ((Kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شده [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 151-159]

ح

 • حق نیا، غلامحسین مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. viciae [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 43-54]

خ

 • خداشناس، علیرضا مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 79-88]

د

 • دانشیان، جهانفر مطالعه اثرات تداخلی تراکم های مختلف تاج خروس ) Amaranthus retroflexus) بر شاخص های رشد سویا L.) Glycine max) [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 13-24]
 • دیهیم فرد، رضا مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانی قدیم و جدید با علف‌هرز یولاف ‌وحشی(Avena ludoviciana) [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 160-174]

ر

 • راشد محصل، محمدحسن اثرات مقدار بذر و کود نیتروژن بر رقابت خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) با گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 107-120]
 • راشد محصل، محمدحسن دیده‌بانی فصلی علفهای هرز یک مزرعه چغندرقند در شرایط مشهد [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 121-134]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی اثر عمق کاشت و اندازه ریزوم بر رشد پایین زمینی گیاه هرز شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L . ) [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 240-250]
 • رحیمیان مشهدی، حمید اثرات مقدار بذر و کود نیتروژن بر رقابت خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) با گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 107-120]
 • رحیمیان مشهدی، حمید مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانی قدیم و جدید با علف‌هرز یولاف ‌وحشی(Avena ludoviciana) [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 160-174]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 1-12]
 • رضوانی مقدم، پرویز دورة بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت در شرایط مشهد [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 182-195]
 • رضوانی مقدم، پرویز ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 196-207]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر سطوح خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام دیم و آبی نخود در مشهد [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 229-239]

ز

 • زند، اسکندر مطالعه اثرات تداخلی تراکم های مختلف تاج خروس ) Amaranthus retroflexus) بر شاخص های رشد سویا L.) Glycine max) [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 13-24]
 • زند، اسکندر مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانی قدیم و جدید با علف‌هرز یولاف ‌وحشی(Avena ludoviciana) [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 160-174]
 • زند، اسکندر ارزیابی تاثیر علف‌کش‌های مختلف روی دو واریته خارلته (Cirsium arvense L.) [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 175-181]

س

 • سمائی، مرجان مطالعه اثرات تداخلی تراکم های مختلف تاج خروس ) Amaranthus retroflexus) بر شاخص های رشد سویا L.) Glycine max) [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 13-24]

ص

 • صالحی، معصومه میزان نیتروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش شوری در گندم [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 25-34]
 • صوفی زاده، سعید مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانی قدیم و جدید با علف‌هرز یولاف ‌وحشی(Avena ludoviciana) [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 160-174]

ط

 • طاووسی، محتبی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر مقدار محصول و اجزاء عملکرد زیره سبز [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 35-42]

ع

 • عباس پور، مجید دورة بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت در شرایط مشهد [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 182-195]
 • عزیزی، الهام تاثیر تنش خشکی و برگزدایی بر برخی خصوصیات کمی آویشن شیرازی، کاکوتی، آویشن باغی و کلپوره [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 89-106]
 • علیخانی، حسینعلی مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. viciae [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 43-54]
 • علیزاده، امین اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر مقدار محصول و اجزاء عملکرد زیره سبز [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 35-42]

غ

 • غزائیان، مریم مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. viciae [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 43-54]

ق

 • قاسمی پیر بلوطی، عبداله تأثیر تلقیح ارقام لوبیا با باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی (R. legominosarum biovar phaseoli) بر عملکرد دانه و تثبیت نیتروژن در منطقه شهرکرد [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 55-66]
 • قنبری، علی اثرات مقدار بذر و کود نیتروژن بر رقابت خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) با گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 107-120]
 • قنبری، علی بررسی اثر عمق کاشت و اندازه ریزوم بر رشد پایین زمینی گیاه هرز شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L . ) [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 240-250]

ک

 • کافی، محمد بررسی ویژگی‌های جوانه زنی بذر گیاه جارو ((Kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شده [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 151-159]
 • کامکار، بهنام ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 196-207]
 • کوچکی، علیرضا میزان نیتروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش شوری در گندم [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 25-34]
 • کوچکی، علیرضا کشت ارگانیک اسفرزه (Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در واکنش به تنش آبی [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 67-78]
 • کوچکی، علیرضا مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 79-88]
 • کوچکی، علیرضا تاثیر تنش خشکی و برگزدایی بر برخی خصوصیات کمی آویشن شیرازی، کاکوتی، آویشن باغی و کلپوره [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 89-106]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی اسفرزه و پسیلیوم [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 143-150]
 • کوچکی، علیرضا مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانی قدیم و جدید با علف‌هرز یولاف ‌وحشی(Avena ludoviciana) [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 160-174]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 196-207]
 • کوچکی، علیرضا تنوع زیستی گیاهان دارویی و معطّر در بوم نظامهای زراعی ایران [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 208-215]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان رشته‌های کشاورزی در ایران از اصول کشاورزی پایدار [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 216-228]

گ

 • گل پرور، احمد تأثیر تلقیح ارقام لوبیا با باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی (R. legominosarum biovar phaseoli) بر عملکرد دانه و تثبیت نیتروژن در منطقه شهرکرد [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 55-66]
 • گلدانی، مرتضی اثر سطوح خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام دیم و آبی نخود در مشهد [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 229-239]

ل

 • لکزیان، امیر مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. viciae [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 43-54]

م

 • محمدآبادی، علی اصغر بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 1-12]
 • موسوی، سید کریم اثرات مقدار بذر و کود نیتروژن بر رقابت خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) با گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 107-120]
 • موسوی، سید کریم ارزیابی تاثیر علف‌کش‌های مختلف روی دو واریته خارلته (Cirsium arvense L.) [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 175-181]

ن

 • نباتی، جعفر بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 1-12]
 • نجفی، فرزاد تنوع زیستی گیاهان دارویی و معطّر در بوم نظامهای زراعی ایران [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 208-215]
 • نصیری محلاتی، مهدی میزان نیتروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش شوری در گندم [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 25-34]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر مقدار محصول و اجزاء عملکرد زیره سبز [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 35-42]
 • نصیری محلاتی، مهدی کشت ارگانیک اسفرزه (Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در واکنش به تنش آبی [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 67-78]
 • نصیری محلاتی، مهدی مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 79-88]
 • نصیری محلاتی، مهدی تاثیر تنش خشکی و برگزدایی بر برخی خصوصیات کمی آویشن شیرازی، کاکوتی، آویشن باغی و کلپوره [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 89-106]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثرات مقدار بذر و کود نیتروژن بر رقابت خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) با گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 107-120]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی اسفرزه و پسیلیوم [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 143-150]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی ویژگی‌های جوانه زنی بذر گیاه جارو ((Kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شده [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 151-159]
 • نصیری محلاتی، مهدی مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانی قدیم و جدید با علف‌هرز یولاف ‌وحشی(Avena ludoviciana) [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 160-174]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 196-207]
 • نصیری محلاتی، مهدی تنوع زیستی گیاهان دارویی و معطّر در بوم نظامهای زراعی ایران [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 208-215]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان رشته‌های کشاورزی در ایران از اصول کشاورزی پایدار [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 216-228]
 • نوروززاده، شهرام بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 1-12]

و

 • ولی الله پور، رضا بررسی اثر عمق کاشت و اندازه ریزوم بر رشد پایین زمینی گیاه هرز شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L . ) [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 240-250]