نمایه نویسندگان

آ

 • آرزمجو، الیاس واکنش چند رقم گندم نان به محلول‌پاشی فرم‌های مختلف روی و آهن در دو منطقه با خاک متفاوت [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 203-216]
 • آقاعلیخانی، مجید بررسی تأثیر تراکم کاشت بر صفات زراعی ارقام کنجد در کرج [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 821-831]

ا

 • ابدالی مشهدی، علیرضا اثر کود‏های آلی و زیستی بر محتوای نیتروژن، فسفر و پتاسیم، رنگیزه‏ های فتوسنتزی و میزان ماده مؤثره گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea Purpurea L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 283-298]
 • احمدوند، گودرز واکنش برخی از صفات خاک و ویژگی‌های کیفی دانه آفتابگردان به رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 35-48]
 • احمدوند، گودرز ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی و سویا در کشت مخلوط تحت شرایط تنش کم‌آبی در منطقه همدان [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 761-779]
 • احمدی، کامران اثر محلول‌پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در شرایط دیم [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 629-640]
 • ارزانش، محمدحسین اثر کود‏های آلی و زیستی بر محتوای نیتروژن، فسفر و پتاسیم، رنگیزه‏ های فتوسنتزی و میزان ماده مؤثره گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea Purpurea L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 283-298]
 • اسدی، قربانعلی تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری، تاریخ کاشت و مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در میناب [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 707-721]
 • اسدی نسب، نفیسه تأثیر زمان کاربرد کلرید کلسیم بر کاهش اثرات منفی تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط اهواز [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 833-846]
 • اسفندیاری اخلاص، اسماعیل اثر مدیریت تلفیقی خاک‌ورزی حفاظتی و گیاه پوششی خلر (Lathyrus Sativus) بر عملکرد کدو (Cucurbita pepo L.) و برخی شاخص‌های کیفیت خاک [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 421-434]
 • اسلامی، سید وحید تأثیر انواع شخم و گیاهان پوششی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 217-228]
 • اله دادی، مرضیه ارزیابی اثر نوع و مقدار مدیریت کودی بر برخی خصوصیات علوفه سیلویی کنگر فرنگی Cynara scolymus L.)) در اصفهان [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 847-860]
 • امجدیان، الهام بررسی سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای: کودهای ارگانیک، غیرارگانیک و تلفیقی، بر چگونگی تغییرات پروتئین دانه گندم [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 381-392]
 • امین‌پناه، هاشم ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از لاین‌‌های موتانت برنج با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 191-202]
 • امینی، عباس مصرف خاکی نانوکایتوزان بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه خارمریم (Silybum marianum) تحت تنش شوری [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 477-491]
 • اندرزیان، بهرام کاربرد مفهوم زمان‌گرمایی جهت مدل‌سازی پاسخ جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L.) به دما [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 153-164]
 • ایزدی، یزدان تأثیر کودهای نانو کلات آهن و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش تحت شرایط تنش کمبود آب [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 651-664]

ب

 • بحرینی نژاد، بابک ارزیابی اثر نوع و مقدار مدیریت کودی بر برخی خصوصیات علوفه سیلویی کنگر فرنگی Cynara scolymus L.)) در اصفهان [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 847-860]
 • بخشنده، عبدالمهدی کاربرد مفهوم زمان‌گرمایی جهت مدل‌سازی پاسخ جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L.) به دما [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 153-164]
 • بخشنده، عبدالمهدی برآورد نیاز درجه- روز رشد مراحل فنولوژیک و رشد گل‌گاوزبان در تاریخ و تراکم‌های متفاوت [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 511-523]
 • برومند رضازاده، الهه تأثیر تنش شوری بر دستگاه فتوسنتزی کوشیا (Bassia scoparia) در شرایط مزرعه [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 743-759]
 • برومند نسب، سعید اثر تنش خشکی بر خصوصیات فلورسانس کلروفیل و عملکرد علوفه دو رقم ارزن علوفه‌ای (Pennisetum americanum var. nutrifeed and Punicum sp var. pishahang) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 333-344]
 • بنایان اول، محمد بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 263-282]
 • بهدانی، محمدعلی واکنش چند رقم گندم نان به محلول‌پاشی فرم‌های مختلف روی و آهن در دو منطقه با خاک متفاوت [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 203-216]
 • بهرامی، محمود رضا حداکثر کارایی فتوسیستمII به‌عنوان شاخصی از خسارت یخ‌زدگی در اکوتیپ‌های چاودار (Secale montanum) چندساله [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]

پ

 • پاپ زن، عبدالحمید اثر کود‏های آلی و زیستی بر محتوای نیتروژن، فسفر و پتاسیم، رنگیزه‏ های فتوسنتزی و میزان ماده مؤثره گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea Purpurea L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 283-298]
 • پارسا، سهیل تغییرات نسبت کربن به نیتروژن خاک و پاسخ رشدی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در واکنش به سطوح مختلف کودهای دامی و شیمیایی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 137-152]
 • پارسا، سهیل اثر حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر صفات مؤثر بر درصد جذب نور و عصاره‌ی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در بیرجند [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 781-795]
 • پاسبان اسلام، بهمن ارزیابی ویژگی‌های فیزیولوژیک و زراعی مرتبط با تحمل به خشکی درکلزای بهاره [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 393-404]
 • پاسبان اسلام، بهمن بررسی اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک چهار رقم کلزای بهاره [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 807-819]
 • پاک نیا، رشید ارزیابی نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون ها در شناسایی مکان های مرتبط با صفات مهم زراعی و مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) تحت شرایط مزرعه ای [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 83-96]
 • پرویز، لاله بررسی اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک چهار رقم کلزای بهاره [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 807-819]
 • پسندی پور، امین بررسی اثر تراکم بر میزان فتوسنتز و شاخص‌های رشد اکوتیپ‌های حنا (Lowsonia inermis L.) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 181-190]
 • پشت‌دار، عادل برآورد نیاز درجه- روز رشد مراحل فنولوژیک و رشد گل‌گاوزبان در تاریخ و تراکم‌های متفاوت [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 511-523]
 • پشت‌دار، عادل پاسخ مورفولوژیک، عملکرد دانه و اسانس سه بوم‌گونه‌ی رازیانه به زمان‌های مختلف کاشت [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 641-650]
 • پوراسماعیل، حسنعلی ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت 260 تحت تاثیر مدیریت تلفیقی کود و بقایای گیاهی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 861-879]
 • پوررضا، جعفر کمّی‌سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: I- تولید و زوال برگ‌های ساقه اصلی در شرایط مزرعه [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 447-458]
 • پویانسب، خدیجه بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 263-282]

ت

 • تاتاری، مریم اثر کاربرد خارجی گلایسین‌بتائین بر صفات فیزیولوژیکی، فنولوژیکی و عملکرد گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum) در شرایط بدون تنش [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 683-696]
 • تدین، محمودرضا بررسی کارایی مصرف نور و شاخص‌های رشدی ژنوتیپ‌های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 525-540]

ث

 • ثقه الاسلامی، محمد جواد تأثیر کود سبز و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 317-332]

ج

 • جامی الاحمدی، مجید تغییرات نسبت کربن به نیتروژن خاک و پاسخ رشدی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در واکنش به سطوح مختلف کودهای دامی و شیمیایی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 137-152]
 • جامی الاحمدی، مجید تأثیر انواع شخم و گیاهان پوششی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 217-228]
 • جامی الاحمدی، مجید اثر حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر صفات مؤثر بر درصد جذب نور و عصاره‌ی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در بیرجند [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 781-795]
 • جعفربیگی، شیدا تأثیر مدیریت بستر کاشت و میزان کاشت بذر بر کنترل علف‌های هرز، رشد و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 797-806]
 • جلال کمالی، محمدرضا مطالعه خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و میزان بقایای گیاهی [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 541-556]
 • جلالی هنرمند، سعید اثر محلول‌‌پاشی با دود-آب و سطوح نیتروژن بر ویژگی‌های بوم‌شناختی فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 459-475]
 • جلالی هنرمند، سعید مطالعه واکنش برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک برگ ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) به سطوح مختلف آب و نیتروژن [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 583-597]
 • جهان، محسن اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی وسمه (Indigofera tinctoria L.) در سطوح مختلف آبیاری در منطقه بم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 49-65]
 • جهان، محسن تأثیر بقایای گیاهان در دو نوع بافت خاک بر ویژگی‌های خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای رقم NS640 در نظام کشاورزی کم شخم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 67-81]
 • جوادزاده، رقیه بررسی اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک چهار رقم کلزای بهاره [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 807-819]
 • جوادی، حامد تأثیر کود سبز و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 317-332]

چ

 • چائی چی، محمد رضا مصرف خاکی نانوکایتوزان بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه خارمریم (Silybum marianum) تحت تنش شوری [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 477-491]

ح

 • حاجی نیا، سمیه ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی و سویا در کشت مخلوط تحت شرایط تنش کم‌آبی در منطقه همدان [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 761-779]
 • حسامی، عین اله تأثیر بقایای گیاهان در دو نوع بافت خاک بر ویژگی‌های خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای رقم NS640 در نظام کشاورزی کم شخم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 67-81]
 • حسنوند، حدیث برآورد نیاز درجه- روز رشد مراحل فنولوژیک و رشد گل‌گاوزبان در تاریخ و تراکم‌های متفاوت [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 511-523]
 • حسیبی، پیمان اثر تنش خشکی بر خصوصیات فلورسانس کلروفیل و عملکرد علوفه دو رقم ارزن علوفه‌ای (Pennisetum americanum var. nutrifeed and Punicum sp var. pishahang) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 333-344]
 • حسین زاده، سعید رضا اثر محلول‌پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در شرایط دیم [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 629-640]
 • حمزه ئی، جواد اثر مدیریت تلفیقی خاک‌ورزی حفاظتی و گیاه پوششی خلر (Lathyrus Sativus) بر عملکرد کدو (Cucurbita pepo L.) و برخی شاخص‌های کیفیت خاک [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 421-434]
 • حمزه ئی، جواد اثر نظام‌های خاک‌ورزی و گیاه پوششی کلزا بر خصوصیات کیفی خاک، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 599-614]

خ

 • خانی نژاد، سعید حداکثر کارایی فتوسیستمII به‌عنوان شاخصی از خسارت یخ‌زدگی در اکوتیپ‌های چاودار (Secale montanum) چندساله [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • خرم دل، سرور اثر روش کاشت پشته مرتفع و نیتروژن بر شاخص‌های کارایی نیتروژن و عملکرد گندم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 243-261]
 • خرم دل، سرور مطالعه اثرات زیست‌محیطی محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 665-681]
 • خزاعی، مسعود تأثیر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و اجزای آن در دو ژنوتیپ و یک رقم ارزن دم روباهی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 113-124]
 • خواجه حسینی، محمد تأثیر تنش رطوبتی بر خصوصیات رشدی سه جمعیت زیره سیاه (Bunium persicum Bioss) در سال اول رشد [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 697-706]
 • خوشبخت، کورس مصرف خاکی نانوکایتوزان بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه خارمریم (Silybum marianum) تحت تنش شوری [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 477-491]

د

 • داداش زاده، سیامک تأثیر کودهای زیستی و نانواکسید آهن بر عملکرد، محتوای کلروفیل و مدل‌سازی برخی مولفه‌های پر شدن دانه جو تحت سطوح تنش شوری [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 493-509]
 • درخشان، ابوالفضل کاربرد مفهوم زمان‌گرمایی جهت مدل‌سازی پاسخ جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L.) به دما [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 153-164]
 • درویش زاده، رضا ارزیابی نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون ها در شناسایی مکان های مرتبط با صفات مهم زراعی و مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) تحت شرایط مزرعه ای [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 83-96]
 • دهمرده، مهدی تأثیر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و اجزای آن در دو ژنوتیپ و یک رقم ارزن دم روباهی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 113-124]
 • دهمرده، مهدی ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت 260 تحت تاثیر مدیریت تلفیقی کود و بقایای گیاهی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 861-879]

ر

 • راشد محصل، محمدحسن تأثیر کود سبز و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 317-332]
 • راهنما، عبدالامیر مقایسه عملکرد سه رقم تاج‌خروس علوفه‌ای (Amaranthus hypochondriacus L.) در مراحل مختلف برداشت [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 557-567]
 • راهنما قهفرخی، افراسیاب تأثیر زمان کاربرد کلرید کلسیم بر کاهش اثرات منفی تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط اهواز [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 833-846]
 • رستمی، قادر بررسی اثر محلول‌پاشی اتانول و متانول بر شاخص‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum c.v. Keshkeni luvelou) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 345-354]
 • رستمی، مجید اثر محلول‌پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در شرایط دیم [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 629-640]
 • رضایی، مرتضی مقایسه عملکرد سه رقم تاج‌خروس علوفه‌ای (Amaranthus hypochondriacus L.) در مراحل مختلف برداشت [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 557-567]
 • رضایی، مصلح الدین اثر محلول‌پاشی کود روی بر عملکرد دانه و محتوی روی دانه برنج رقم سازندگی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 125-136]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی وسمه (Indigofera tinctoria L.) در سطوح مختلف آبیاری در منطقه بم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 49-65]
 • رضوانی مقدم، پرویز تأثیر کود سبز و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 317-332]
 • رضوانی مقدم، پرویز مطالعه خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و میزان بقایای گیاهی [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 541-556]
 • رضوانی مقدم، پرویز تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری، تاریخ کاشت و مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در میناب [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 707-721]
 • رمضانی، احمد اثر محلول‌پاشی کود روی بر عملکرد دانه و محتوی روی دانه برنج رقم سازندگی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 125-136]
 • روشنفکر، حبیب اله اثر تنش خشکی بر خصوصیات فلورسانس کلروفیل و عملکرد علوفه دو رقم ارزن علوفه‌ای (Pennisetum americanum var. nutrifeed and Punicum sp var. pishahang) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 333-344]
 • روشنفکر، حبیب اله تأثیر زمان کاربرد کلرید کلسیم بر کاهش اثرات منفی تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط اهواز [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 833-846]

ز

 • زارع مهرجردی، محمد تأثیر تنش شوری بر دستگاه فتوسنتزی کوشیا (Bassia scoparia) در شرایط مزرعه [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 743-759]
 • زمانی، غلامرضا تأثیر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و اجزای آن در دو ژنوتیپ و یک رقم ارزن دم روباهی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 113-124]
 • زیدعلی، احسان اله تأثیر مدیریت بستر کاشت و میزان کاشت بذر بر کنترل علف‌های هرز، رشد و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 797-806]
 • زینلی، ابراهیم اثر فاصله بین ردیف بر معماری، عملکرد وش و کیفیت بذر ارقام پنبه (Gossypium hirsutum L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 435-446]

س

 • سعادتیان، بیژن تعیین غلظت و اسیدیته بهینه ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر راندمان محلول‌پاشی گیاهچه‌های سیب‌زمینی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 355-368]
 • سعیدی، محسن اثر محلول‌‌پاشی با دود-آب و سطوح نیتروژن بر ویژگی‌های بوم‌شناختی فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 459-475]
 • سلطانی، افشین کمّی‌سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: I- تولید و زوال برگ‌های ساقه اصلی در شرایط مزرعه [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 447-458]
 • سلیمانی، فاطمه واکنش برخی از صفات خاک و ویژگی‌های کیفی دانه آفتابگردان به رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 35-48]
 • سنجانی، سارا بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 263-282]
 • سیادت، سید عطااله کاربرد مفهوم زمان‌گرمایی جهت مدل‌سازی پاسخ جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L.) به دما [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 153-164]
 • سیادت، سید عطااله برآورد نیاز درجه- روز رشد مراحل فنولوژیک و رشد گل‌گاوزبان در تاریخ و تراکم‌های متفاوت [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 511-523]
 • سیادت، سید عطااله پاسخ مورفولوژیک، عملکرد دانه و اسانس سه بوم‌گونه‌ی رازیانه به زمان‌های مختلف کاشت [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 641-650]
 • سیدشریفی، رئوف تأثیر کودهای زیستی و نانواکسید آهن بر عملکرد، محتوای کلروفیل و مدل‌سازی برخی مولفه‌های پر شدن دانه جو تحت سطوح تنش شوری [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 493-509]

ش

 • شباهنگ، جواد اثر روش کاشت پشته مرتفع و نیتروژن بر شاخص‌های کارایی نیتروژن و عملکرد گندم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 243-261]
 • شریفی، پیمان ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از لاین‌‌های موتانت برنج با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 191-202]
 • شریفی، زهرا تأثیر انواع شخم و گیاهان پوششی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 217-228]
 • شکاری، فریبرز اثر شرایط مختلف رطوبتی خاک و کاربرد نانو اکسیدروی بر تغییرات فیتوهورمونی و کیفیت تغذیه‌ای گندم نان (Triticum aestivum) [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 569-582]
 • شهریاری، علی تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری، تاریخ کاشت و مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در میناب [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 707-721]
 • شهریاری احمدی، فرج اله ارزیابی نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون ها در شناسایی مکان های مرتبط با صفات مهم زراعی و مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) تحت شرایط مزرعه ای [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 83-96]

ص

 • صادق زاده، بهزاد واکنش چند رقم گندم نان به محلول‌پاشی فرم‌های مختلف روی و آهن در دو منطقه با خاک متفاوت [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 203-216]
 • صفایی، امیر رضا مقایسه عملکرد سه رقم تاج‌خروس علوفه‌ای (Amaranthus hypochondriacus L.) در مراحل مختلف برداشت [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 557-567]
 • صفری سنجانی، علی اکبر واکنش برخی از صفات خاک و ویژگی‌های کیفی دانه آفتابگردان به رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 35-48]
 • صفی خانی، سارا مصرف خاکی نانوکایتوزان بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه خارمریم (Silybum marianum) تحت تنش شوری [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 477-491]
 • صلحی، محمود اثر محلول‌پاشی کود روی بر عملکرد دانه و محتوی روی دانه برنج رقم سازندگی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 125-136]

ظ

 • ظریف کتابی، حامد حداکثر کارایی فتوسیستمII به‌عنوان شاخصی از خسارت یخ‌زدگی در اکوتیپ‌های چاودار (Secale montanum) چندساله [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]

ع

 • عبادی، علی اکبر ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از لاین‌‌های موتانت برنج با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 191-202]
 • عباسی، امین اثر شرایط مختلف رطوبتی خاک و کاربرد نانو اکسیدروی بر تغییرات فیتوهورمونی و کیفیت تغذیه‌ای گندم نان (Triticum aestivum) [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 569-582]
 • عباسی علی کمر، رضا اثر کاربرد خارجی گلایسین‌بتائین بر صفات فیزیولوژیکی، فنولوژیکی و عملکرد گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum) در شرایط بدون تنش [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 683-696]
 • علی پناه، مسعود اثر زمان محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی نانو بر صفات کمی و کیفی در 18 ژنوتیپ گندم دوروم دیم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 97-112]
 • علیزاده، یاسر تأثیر مدیریت بستر کاشت و میزان کاشت بذر بر کنترل علف‌های هرز، رشد و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 797-806]
 • عیسوند، حمیدرضا اثرات تاریخ کاشت، کود زیستی حاوی باکتری‏های حل‌کننده فسفات و محلول‏پاشی عناصر روی و بور بر صفات فیزیولوژیک و زراعی گندم نان (رقم افلاک) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 165-179]

غ

 • غلامحسینی، مجید بررسی تأثیر تراکم کاشت بر صفات زراعی ارقام کنجد در کرج [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 821-831]
 • غلامی، بابک اثر محلول‌‌پاشی با دود-آب و سطوح نیتروژن بر ویژگی‌های بوم‌شناختی فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 459-475]

ف

 • فرحبخش، حسن بررسی اثر تراکم بر میزان فتوسنتز و شاخص‌های رشد اکوتیپ‌های حنا (Lowsonia inermis L.) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 181-190]
 • فرحبخش، صدیقه تأثیر تنش رطوبتی بر خصوصیات رشدی سه جمعیت زیره سیاه (Bunium persicum Bioss) در سال اول رشد [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 697-706]
 • فرزانه، سلیم تأثیر کودهای زیستی و نانواکسید آهن بر عملکرد، محتوای کلروفیل و مدل‌سازی برخی مولفه‌های پر شدن دانه جو تحت سطوح تنش شوری [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 493-509]
 • فرهادی، بهمن مطالعه واکنش برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک برگ ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) به سطوح مختلف آب و نیتروژن [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 583-597]
 • فرهودی، روزبه تأثیر بقایای گیاهان در دو نوع بافت خاک بر ویژگی‌های خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای رقم NS640 در نظام کشاورزی کم شخم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 67-81]
 • فروزنده، محمد ارزیابی زمان تغذیه برگی بوریک اسید و سولفات روی بر غلظت عناصر و عملکرد روغن کلزا در منطقه سیستان [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 405-419]
 • فعله گری، شیلان اثر نظام‌های خاک‌ورزی و گیاه پوششی کلزا بر خصوصیات کیفی خاک، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 599-614]
 • فیاضی، حسنا اثر کود‏های آلی و زیستی بر محتوای نیتروژن، فسفر و پتاسیم، رنگیزه‏ های فتوسنتزی و میزان ماده مؤثره گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea Purpurea L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 283-298]
 • فیروزی شاهعلی بگلو، یحیی اثر زمان محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی نانو بر صفات کمی و کیفی در 18 ژنوتیپ گندم دوروم دیم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 97-112]
 • فیضی، حسن اثر زمان محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی نانو بر صفات کمی و کیفی در 18 ژنوتیپ گندم دوروم دیم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 97-112]

ق

 • قادری فر، فرشید اثر فاصله بین ردیف بر معماری، عملکرد وش و کیفیت بذر ارقام پنبه (Gossypium hirsutum L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 435-446]
 • قبادی، روژین مطالعه واکنش برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک برگ ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) به سطوح مختلف آب و نیتروژن [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 583-597]
 • قبادی، مختار مطالعه واکنش برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک برگ ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) به سطوح مختلف آب و نیتروژن [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 583-597]
 • قدسی، مسعود مطالعه خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و میزان بقایای گیاهی [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 541-556]
 • قربانی، رضا بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 263-282]
 • قربانی، محمد حسین اثر فاصله بین ردیف بر معماری، عملکرد وش و کیفیت بذر ارقام پنبه (Gossypium hirsutum L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 435-446]
 • قنبری، احمد مطالعه تغذیه برگی کلات آهن به فرم‌های نانو و معمول بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 229-241]
 • قنبری، احمد بررسی سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای: کودهای ارگانیک، غیرارگانیک و تلفیقی، بر چگونگی تغییرات پروتئین دانه گندم [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 381-392]
 • قنبری، احمد ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت 260 تحت تاثیر مدیریت تلفیقی کود و بقایای گیاهی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 861-879]

ک

 • کافی، محمد بررسی تحمل به تنش یخ ‏زدگی در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 299-315]
 • کافی، محمد تعیین غلظت و اسیدیته بهینه ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر راندمان محلول‌پاشی گیاهچه‌های سیب‌زمینی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 355-368]
 • کافی، محمد بررسی کارایی مصرف نور و شاخص‌های رشدی ژنوتیپ‌های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 525-540]
 • کافی، محمد تأثیر تنش شوری بر دستگاه فتوسنتزی کوشیا (Bassia scoparia) در شرایط مزرعه [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 743-759]
 • کریم زاده سورشجانی، هدایت الله بررسی کارایی مصرف نور و شاخص‌های رشدی ژنوتیپ‌های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 525-540]
 • کریمی، زینب بررسی تأثیر تراکم کاشت بر صفات زراعی ارقام کنجد در کرج [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 821-831]
 • کمائی، حسین اثرات تاریخ کاشت، کود زیستی حاوی باکتری‏های حل‌کننده فسفات و محلول‏پاشی عناصر روی و بور بر صفات فیزیولوژیک و زراعی گندم نان (رقم افلاک) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 165-179]
 • کمیلی، حمیدرضا مطالعه خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و میزان بقایای گیاهی [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 541-556]
 • کوچک زاده، احمد اثر کود‏های آلی و زیستی بر محتوای نیتروژن، فسفر و پتاسیم، رنگیزه‏ های فتوسنتزی و میزان ماده مؤثره گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea Purpurea L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 283-298]
 • کوچکی، علیرضا بررسی شاخص‌های رشد و مراحل فنولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط استفاده از منابع تغذیه‌ای زیستی و شیمیایی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 15-34]
 • کوچکی، علیرضا اثر روش کاشت پشته مرتفع و نیتروژن بر شاخص‌های کارایی نیتروژن و عملکرد گندم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 243-261]
 • کوچکی، علیرضا مطالعه اثرات زیست‌محیطی محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 665-681]
 • کوچکی، علیرضا پایش عملکرد گندم و چغندرقند در استان خراسان: 1- تجزیه و تحلیل روش‌های پیش‌بینی عملکرد پتانسیل [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 723-741]
 • کیانی، سمانه پاسخ مورفولوژیک، عملکرد دانه و اسانس سه بوم‌گونه‌ی رازیانه به زمان‌های مختلف کاشت [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 641-650]

گ

 • گرزین، مرتضی اثر فاصله بین ردیف بر معماری، عملکرد وش و کیفیت بذر ارقام پنبه (Gossypium hirsutum L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 435-446]
 • گلوی، محمد تأثیر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و اجزای آن در دو ژنوتیپ و یک رقم ارزن دم روباهی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 113-124]

ل

 • لاله، سمانه تغییرات نسبت کربن به نیتروژن خاک و پاسخ رشدی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در واکنش به سطوح مختلف کودهای دامی و شیمیایی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 137-152]
 • لاله، سمانه اثر حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر صفات مؤثر بر درصد جذب نور و عصاره‌ی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در بیرجند [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 781-795]
 • لطفی، رامین اثر شرایط مختلف رطوبتی خاک و کاربرد نانو اکسیدروی بر تغییرات فیتوهورمونی و کیفیت تغذیه‌ای گندم نان (Triticum aestivum) [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 569-582]

م

 • متشرع زاده، بابک مصرف خاکی نانوکایتوزان بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه خارمریم (Silybum marianum) تحت تنش شوری [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 477-491]
 • مجرب، سپیده بررسی اثر محلول‌پاشی اتانول و متانول بر شاخص‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum c.v. Keshkeni luvelou) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 345-354]
 • محمدی، حمید بررسی اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک چهار رقم کلزای بهاره [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 807-819]
 • محمودی، سهراب واکنش چند رقم گندم نان به محلول‌پاشی فرم‌های مختلف روی و آهن در دو منطقه با خاک متفاوت [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 203-216]
 • محمودی، سهراب تأثیر انواع شخم و گیاهان پوششی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 217-228]
 • مدافع بهزادی، نادر اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی وسمه (Indigofera tinctoria L.) در سطوح مختلف آبیاری در منطقه بم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 49-65]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد تأثیر کودهای نانو کلات آهن و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش تحت شرایط تنش کمبود آب [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 651-664]
 • مرادی، روح اله تأثیر مدیریت بستر کاشت و میزان کاشت بذر بر کنترل علف‌های هرز، رشد و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 797-806]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا کاربرد مفهوم زمان‌گرمایی جهت مدل‌سازی پاسخ جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L.) به دما [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 153-164]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا برآورد نیاز درجه- روز رشد مراحل فنولوژیک و رشد گل‌گاوزبان در تاریخ و تراکم‌های متفاوت [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 511-523]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا پاسخ مورفولوژیک، عملکرد دانه و اسانس سه بوم‌گونه‌ی رازیانه به زمان‌های مختلف کاشت [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 641-650]
 • مصطفوی، محمدجواد بررسی شاخص‌های رشد و مراحل فنولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط استفاده از منابع تغذیه‌ای زیستی و شیمیایی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 15-34]
 • معصومی، علی تأثیر تنش شوری بر دستگاه فتوسنتزی کوشیا (Bassia scoparia) در شرایط مزرعه [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 743-759]
 • مقدم، محمد بررسی اثر محلول‌پاشی اتانول و متانول بر شاخص‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum c.v. Keshkeni luvelou) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 345-354]
 • ملک زاده شفارودی، سعید ارزیابی نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون ها در شناسایی مکان های مرتبط با صفات مهم زراعی و مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) تحت شرایط مزرعه ای [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 83-96]
 • مندنی، فرزاد اثر محلول‌‌پاشی با دود-آب و سطوح نیتروژن بر ویژگی‌های بوم‌شناختی فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 459-475]
 • مندنی، فرزاد مطالعه واکنش برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک برگ ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) به سطوح مختلف آب و نیتروژن [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 583-597]
 • مهدی نژاد، نفیسه تأثیر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و اجزای آن در دو ژنوتیپ و یک رقم ارزن دم روباهی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 113-124]
 • مهرآبادی، حمید رضا بررسی تغییرات مرفولوژیک و عملکردی تیپ‌های مختلف پنبه در سیستم کاشت ردیف‌های بسیار باریک [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 615-628]
 • مهرابی، علی اشرف ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی و سویا در کشت مخلوط تحت شرایط تنش کم‌آبی در منطقه همدان [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 761-779]
 • مهربان، اصغر اثر زمان محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی نانو بر صفات کمی و کیفی در 18 ژنوتیپ گندم دوروم دیم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 97-112]
 • موسوی نیک، سید محسن تأثیر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و اجزای آن در دو ژنوتیپ و یک رقم ارزن دم روباهی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 113-124]
 • مونیان اردستانی، محمد اثر فاصله بین ردیف بر معماری، عملکرد وش و کیفیت بذر ارقام پنبه (Gossypium hirsutum L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 435-446]
 • میرمیران، سیده محبوبه بررسی تحمل به تنش یخ ‏زدگی در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 299-315]

ن

 • نائل، محسن اثر مدیریت تلفیقی خاک‌ورزی حفاظتی و گیاه پوششی خلر (Lathyrus Sativus) بر عملکرد کدو (Cucurbita pepo L.) و برخی شاخص‌های کیفیت خاک [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 421-434]
 • نائل، محسن اثر نظام‌های خاک‌ورزی و گیاه پوششی کلزا بر خصوصیات کیفی خاک، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 599-614]
 • نباتی، جعفر تأثیر تنش شوری بر دستگاه فتوسنتزی کوشیا (Bassia scoparia) در شرایط مزرعه [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 743-759]
 • نبی پور، مجید تأثیر زمان کاربرد کلرید کلسیم بر کاهش اثرات منفی تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط اهواز [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 833-846]
 • نجفی بابادی، کبری اثر تنش خشکی بر خصوصیات فلورسانس کلروفیل و عملکرد علوفه دو رقم ارزن علوفه‌ای (Pennisetum americanum var. nutrifeed and Punicum sp var. pishahang) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 333-344]
 • نریمانی، رسول بررسی اثر محلول‌پاشی اتانول و متانول بر شاخص‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum c.v. Keshkeni luvelou) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 345-354]
 • نصیری دهسرخی، عباس مطالعه تغذیه برگی کلات آهن به فرم‌های نانو و معمول بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 229-241]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی شاخص‌های رشد و مراحل فنولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط استفاده از منابع تغذیه‌ای زیستی و شیمیایی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 15-34]
 • نصیری محلاتی، مهدی تأثیر بقایای گیاهان در دو نوع بافت خاک بر ویژگی‌های خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای رقم NS640 در نظام کشاورزی کم شخم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 67-81]
 • نصیری محلاتی، مهدی مطالعه خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و میزان بقایای گیاهی [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 541-556]
 • نصیری محلاتی، مهدی پایش عملکرد گندم و چغندرقند در استان خراسان: 1- تجزیه و تحلیل روش‌های پیش‌بینی عملکرد پتانسیل [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 723-741]
 • نظامی، احمد حداکثر کارایی فتوسیستمII به‌عنوان شاخصی از خسارت یخ‌زدگی در اکوتیپ‌های چاودار (Secale montanum) چندساله [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • نظامی، احمد بررسی تحمل به تنش یخ ‏زدگی در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 299-315]
 • نظامی، احمد بررسی کارایی مصرف نور و شاخص‌های رشدی ژنوتیپ‌های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 525-540]
 • نظامی، احمد تأثیر تنش رطوبتی بر خصوصیات رشدی سه جمعیت زیره سیاه (Bunium persicum Bioss) در سال اول رشد [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 697-706]
 • نظریان فیروزآبادی، فرهاد اثرات تاریخ کاشت، کود زیستی حاوی باکتری‏های حل‌کننده فسفات و محلول‏پاشی عناصر روی و بور بر صفات فیزیولوژیک و زراعی گندم نان (رقم افلاک) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 165-179]
 • نوروزی شهری، فریده اثر محلول‌‌پاشی با دود-آب و سطوح نیتروژن بر ویژگی‌های بوم‌شناختی فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 459-475]

و

 • ورناصری قند علی، ویدا مطالعه تغذیه برگی کلات آهن به فرم‌های نانو و معمول بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 229-241]
 • وفابخش، جواد مطالعه اثرات زیست‌محیطی محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 665-681]

ی

 • یزدان پناه، محمد رضا تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری، تاریخ کاشت و مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در میناب [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 707-721]
 • یزداندوست همدانی، محمد اثر فاصله خطوط کشت و میزان بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزای پاییزه رقم اُکاپی در روش کشت مسطح در مقایسه با کشت جوی پشته‌ای [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 369-380]
 • یعقوبی، فاطمه بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 263-282]