نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی نورالدین وند، فرناز اثر غلظت‌های نانوسیلیکون و کودهای زیستی بر عملکرد و دوره پر شدن دانه گندم در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 91-105]
 • اقبالی شاه آباد، شهاب پاسخ مراحل فنولوژیک لاین‌های امیدبخش کینوا به دما و فتوپریود [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 261-273]
 • اله قلی پور، مهرزاد اثر پرایمینگ و پوشش‌دار کردن بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 287-298]
 • انصاری، حسین بررسی اثر آبیاری تلفیقی با آب شور بر عملکرد و خواص مورفولوژیکی گیاه کینوا [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 49-59]

ب

 • بحرینی نژاد، بابک بررسی اثرات بستر کشت بر ویژگی‏های رویشی و عملکرد دو گونه مرزه سهندی (Satureja sahendica) و سنبله‌‏ای (S. spicigera) تحت شرایط دیم [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 407-419]
 • بدل زاده، افسانه اثر سطوح مختلف کود گاوی، اوره و تلفیقی بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک مقاومت به خشکی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 343-358]
 • برومند رضازاده، الهه بررسی خصوصیات رشدی چند گونه شبدر (Trifolium spp.) تحت تأثیر تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل‌شده [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • بنایان اول، محمد بررسی اعتبار و امکان استفاده از داده‌های شبکه‌بندی‌شده AgMERRA برای مطالعات اقلیمی-کشاورزی در استان خراسان شمالی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 201-217]
 • بنایان اول، محمد تأثیر تاریخ کاشت و میزان آب آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovate L.) در شرایط آب و هوایی سرخس [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 233-248]
 • بهدانی، محمدعلی تأثیر منابع مختلف کودی و تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک و محتوی رنگدانه‌های فتوسنتزی اسفرزه (Plantago ovata Forsk) [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 327-341]
 • بیابانی، عباس اثر حذف برگ بر ویژگی‌های کمّی و کیفی ارقام چغندرقند پاییزه در استان گلستان [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 141-151]

پ

 • پارسا، مهدی بررسی خصوصیات رشدی چند گونه شبدر (Trifolium spp.) تحت تأثیر تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل‌شده [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • پوریوسف، مجید تأثیر کاربرد اپی‎براسینولید بر تخصیص مواد فتوسنتزی، مقاومت به خشکی و عملکرد دانه دو ژنوتیپ لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 169-184]

ت

 • تازیکه، نورالله اثر حذف برگ بر ویژگی‌های کمّی و کیفی ارقام چغندرقند پاییزه در استان گلستان [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 141-151]
 • تقی‌یاری، حمیدرضا بررسی اثر منابع سیلیسیمی در رشد و تولید غده‌های بذری سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در سه نوع بافت خاک [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 107-120]
 • توکلی، افشین تأثیر کاربرد اپی‎براسینولید بر تخصیص مواد فتوسنتزی، مقاومت به خشکی و عملکرد دانه دو ژنوتیپ لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 169-184]

ث

 • ثقه الاسلامی، محمد جواد تأثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]

ج

 • جابرالانصار، زهرا بررسی اثرات بستر کشت بر ویژگی‏های رویشی و عملکرد دو گونه مرزه سهندی (Satureja sahendica) و سنبله‌‏ای (S. spicigera) تحت شرایط دیم [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 407-419]
 • جعفرزاده، جعفر پاسخ ژنوتیپ‌های گندم نان زمستانه (Triticum aestivum L.) دیم به کود نیتروژنی در شرایط آبیاری تکمیلی [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 391-406]
 • جلالی، امیرهوشنگ استفاده از "حافظه تنش" برای بهبود تحمل تنش خشکی در سیب‌زمینی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 61-71]
 • جمالی، صابر بررسی اثر آبیاری تلفیقی با آب شور بر عملکرد و خواص مورفولوژیکی گیاه کینوا [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 49-59]
 • جهان، محسن بررسی اعتبار و امکان استفاده از داده‌های شبکه‌بندی‌شده AgMERRA برای مطالعات اقلیمی-کشاورزی در استان خراسان شمالی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 201-217]
 • جهان، محسن پاسخ مراحل فنولوژیک لاین‌های امیدبخش کینوا به دما و فتوپریود [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 261-273]
 • جوادی، حامد تأثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • جوادی، حامد تأثیر دور آبیاری، اسید هیومیک و محلول‌پاشی متانول بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 33-47]

ح

 • حسیبی، پیمان اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دانه روغنی کاملینا (Camelina sativa) در تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 311-325]
 • حسین پناهی، فرزاد اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر تجمع برخی اسمولیت‌های سازگار و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه کینوا [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 275-285]
 • حسینی چالتشری، مریم اثر پرایمینگ و پوشش‌دار کردن بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 287-298]
 • حضرتی، اقلیما بررسی خصوصیات رشدی چند گونه شبدر (Trifolium spp.) تحت تأثیر تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل‌شده [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]

خ

 • خانعلیزادگان، علیرضا اثر تاریخ کاشت برتجمع ماده خشک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 377-390]
 • خاوری، میثم تأثیر منابع مختلف کودی و تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک و محتوی رنگدانه‌های فتوسنتزی اسفرزه (Plantago ovata Forsk) [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 327-341]
 • خرم دل، سرور بهینه‌سازی سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) با استفاده از مدل‌سازی سطح- پاسخ [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 185-199]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی خصوصیات رشدی چند گونه شبدر (Trifolium spp.) تحت تأثیر تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل‌شده [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • خزاعی، حمیدرضا اثر تنش خشکی بر روی رشد اندام‌های هوایی و زیرزمینی کوشیا (Kochia scoparia L.) تحت شرایط گلخانه [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 219-232]
 • خلیل زاده، راضیه اثر غلظت‌های نانوسیلیکون و کودهای زیستی بر عملکرد و دوره پر شدن دانه گندم در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 91-105]
 • خماری، سعید اثر قطع آبیاری در مراحل زایشی و کاربرد پوترسین و کودهای زیستی بر دوره پر شدن دانه، محتوای کلروفیل و عملکرد گندم [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 153-167]
 • خماری، سعید تاثیر کود نیتروژنی و تراکم باقلا در تناوب بر کارایی مصرف نیتروژن ذرت SC201 در سیستم بدون شخم [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 299-309]

د

 • دانش شهرکی، عبدالرزاق اثر سطوح مختلف کود گاوی، اوره و تلفیقی بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک مقاومت به خشکی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 343-358]
 • داورپناه، سید جلیل بهینه‌سازی سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) با استفاده از مدل‌سازی سطح- پاسخ [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 185-199]

ر

 • راحمی کاریزکی، علی اثر حذف برگ بر ویژگی‌های کمّی و کیفی ارقام چغندرقند پاییزه در استان گلستان [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 141-151]
 • راشد محصل، محمدحسن تأثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • رحیمی پطرودی، الیاس اثرات محلول‌پاشی سیلیکات پتاسیم و نانوذرات (سیلیسیم+ روی) در مراحل مختلف رشد و نمو بر عملکرد کمی و غنی‌سازی دانه برنج (Oryza sativa L.) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 73-89]
 • رضوانی، محمد اثرات محلول‌پاشی سیلیکات پتاسیم و نانوذرات (سیلیسیم+ روی) در مراحل مختلف رشد و نمو بر عملکرد کمی و غنی‌سازی دانه برنج (Oryza sativa L.) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 73-89]
 • رضوانی مقدم، پرویز تأثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • رضوانی مقدم، پرویز بهینه‌سازی سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) با استفاده از مدل‌سازی سطح- پاسخ [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 185-199]
 • رضوانی مقدم، پرویز تأثیر تاریخ کاشت و میزان آب آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovate L.) در شرایط آب و هوایی سرخس [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 233-248]
 • رفیع، محمدرضا ارزیابی محرک‌های رشد گیاهی بر شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیب‌زمینی [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 359-375]
 • روحی، ابراهیم اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر تجمع برخی اسمولیت‌های سازگار و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه کینوا [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 275-285]
 • روستانژاد، محمد رضا تأثیر تاریخ کاشت و میزان آب آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovate L.) در شرایط آب و هوایی سرخس [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 233-248]
 • روستایی، مظفر پاسخ ژنوتیپ‌های گندم نان زمستانه (Triticum aestivum L.) دیم به کود نیتروژنی در شرایط آبیاری تکمیلی [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 391-406]

ز

 • زارعی، شهاب اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دانه روغنی کاملینا (Camelina sativa) در تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 311-325]

س

 • سفیدکن، فاطمه بررسی اثرات بستر کشت بر ویژگی‏های رویشی و عملکرد دو گونه مرزه سهندی (Satureja sahendica) و سنبله‌‏ای (S. spicigera) تحت شرایط دیم [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 407-419]
 • سلطانی، مهدیه بررسی اثر منابع سیلیسیمی در رشد و تولید غده‌های بذری سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در سه نوع بافت خاک [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 107-120]
 • سیادت، سید عطااله اثر غلظت‌های نانوسیلیکون و کودهای زیستی بر عملکرد و دوره پر شدن دانه گندم در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 91-105]
 • سیدشریفی، رئوف اثر غلظت‌های نانوسیلیکون و کودهای زیستی بر عملکرد و دوره پر شدن دانه گندم در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 91-105]
 • سیدشریفی، رئوف اثر قطع آبیاری در مراحل زایشی و کاربرد پوترسین و کودهای زیستی بر دوره پر شدن دانه، محتوای کلروفیل و عملکرد گندم [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 153-167]
 • سی و سه مرده، عادل اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر تجمع برخی اسمولیت‌های سازگار و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه کینوا [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 275-285]

ش

 • شیخ زاده، مهرداد اثرات محلول‌پاشی سیلیکات پتاسیم و نانوذرات (سیلیسیم+ روی) در مراحل مختلف رشد و نمو بر عملکرد کمی و غنی‌سازی دانه برنج (Oryza sativa L.) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 73-89]

ص

 • صابری، علیرضا اثر حذف برگ بر ویژگی‌های کمّی و کیفی ارقام چغندرقند پاییزه در استان گلستان [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 141-151]
 • صالحی، معصومه پاسخ مراحل فنولوژیک لاین‌های امیدبخش کینوا به دما و فتوپریود [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 261-273]
 • صفی الدین اردبیلی، سید محمد اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دانه روغنی کاملینا (Camelina sativa) در تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 311-325]

ع

 • عبادی، علی تاثیر کود نیتروژنی و تراکم باقلا در تناوب بر کارایی مصرف نیتروژن ذرت SC201 در سیستم بدون شخم [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 299-309]
 • عباسی، امین بررسی تاثیر کاربرد منابع مختلف کودی بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام جدید جو زراعی تحت شرایط دیم [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 121-140]

ف

 • فرزانه بلگردی، محمودرضا بهینه‌سازی سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) با استفاده از مدل‌سازی سطح- پاسخ [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 185-199]
 • فرهادی، معصومه بررسی اعتبار و امکان استفاده از داده‌های شبکه‌بندی‌شده AgMERRA برای مطالعات اقلیمی-کشاورزی در استان خراسان شمالی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 201-217]
 • فلاحی، حمیدرضا تأثیر منابع مختلف کودی و تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک و محتوی رنگدانه‌های فتوسنتزی اسفرزه (Plantago ovata Forsk) [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 327-341]
 • فیضی اصل، ولی پاسخ ژنوتیپ‌های گندم نان زمستانه (Triticum aestivum L.) دیم به کود نیتروژنی در شرایط آبیاری تکمیلی [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 391-406]

ق

 • قبادی نیا، مهدی اثر سطوح مختلف کود گاوی، اوره و تلفیقی بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک مقاومت به خشکی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 343-358]
 • قربی، سمانه تاثیر کود نیتروژنی و تراکم باقلا در تناوب بر کارایی مصرف نیتروژن ذرت SC201 در سیستم بدون شخم [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 299-309]

ک

 • کافی، محمد بررسی اثر منابع سیلیسیمی در رشد و تولید غده‌های بذری سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در سه نوع بافت خاک [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 107-120]
 • کافی، محمد اثر تنش خشکی بر روی رشد اندام‌های هوایی و زیرزمینی کوشیا (Kochia scoparia L.) تحت شرایط گلخانه [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 219-232]
 • کهریزی، دانیال اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دانه روغنی کاملینا (Camelina sativa) در تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 311-325]

گ

 • گزانچیان، غلامعلی تأثیر تاریخ کاشت و میزان آب آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovate L.) در شرایط آب و هوایی سرخس [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 233-248]

ل

 • لباسچی، محمد حسین بررسی اثرات بستر کشت بر ویژگی‏های رویشی و عملکرد دو گونه مرزه سهندی (Satureja sahendica) و سنبله‌‏ای (S. spicigera) تحت شرایط دیم [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 407-419]
 • لطیفی، هدا بهینه‌سازی سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) با استفاده از مدل‌سازی سطح- پاسخ [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 185-199]

م

 • مبصر، حمیدرضا اثرات محلول‌پاشی سیلیکات پتاسیم و نانوذرات (سیلیسیم+ روی) در مراحل مختلف رشد و نمو بر عملکرد کمی و غنی‌سازی دانه برنج (Oryza sativa L.) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 73-89]
 • محسنی محمدجانلو، علیرضا اثر قطع آبیاری در مراحل زایشی و کاربرد پوترسین و کودهای زیستی بر دوره پر شدن دانه، محتوای کلروفیل و عملکرد گندم [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 153-167]
 • محمدی، مهسا تأثیر کاربرد اپی‎براسینولید بر تخصیص مواد فتوسنتزی، مقاومت به خشکی و عملکرد دانه دو ژنوتیپ لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 169-184]
 • مدن دوست، مهدی بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) با کاربرد کود ورمی‏کمپوست در تاریخ‏های مختلف کاشت [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 249-260]
 • مدن دوست، مهدی اثر تاریخ کاشت برتجمع ماده خشک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 377-390]
 • مرادی، لایق اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر تجمع برخی اسمولیت‌های سازگار و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه کینوا [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 275-285]
 • مهاجری، فرهاد اثر تاریخ کاشت برتجمع ماده خشک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 377-390]
 • موسوی، سید غلامرضا تأثیر دور آبیاری، اسید هیومیک و محلول‌پاشی متانول بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 33-47]
 • موسوی فر، بی بی الهه اثر تنش خشکی بر روی رشد اندام‌های هوایی و زیرزمینی کوشیا (Kochia scoparia L.) تحت شرایط گلخانه [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 219-232]
 • موسی پور گرجی، احمد استفاده از "حافظه تنش" برای بهبود تحمل تنش خشکی در سیب‌زمینی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 61-71]
 • میرزایی، امیر بررسی تاثیر کاربرد منابع مختلف کودی بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام جدید جو زراعی تحت شرایط دیم [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 121-140]

ن

 • ناصری، رحیم بررسی تاثیر کاربرد منابع مختلف کودی بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام جدید جو زراعی تحت شرایط دیم [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 121-140]
 • نصیری محلاتی، مهدی پاسخ مراحل فنولوژیک لاین‌های امیدبخش کینوا به دما و فتوپریود [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 261-273]
 • نظامی، احمد بررسی اثر منابع سیلیسیمی در رشد و تولید غده‌های بذری سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در سه نوع بافت خاک [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 107-120]
 • نظامی، احمد بررسی خصوصیات رشدی چند گونه شبدر (Trifolium spp.) تحت تأثیر تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل‌شده [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • نظری، شهرام اثر پرایمینگ و پوشش‌دار کردن بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 287-298]
 • نعیمی، معصومه اثر حذف برگ بر ویژگی‌های کمّی و کیفی ارقام چغندرقند پاییزه در استان گلستان [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 141-151]

و

 • وطن دوست، مهدی بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) با کاربرد کود ورمی‏کمپوست در تاریخ‏های مختلف کاشت [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 249-260]

ه

 • هاشمی، مسعود تاثیر کود نیتروژنی و تراکم باقلا در تناوب بر کارایی مصرف نیتروژن ذرت SC201 در سیستم بدون شخم [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 299-309]