نمایه نویسندگان

آ

 • آرزمجو، محسن بررسی ارزش زراعی و مصرف (VCU) شش رقم خارجی پنبه در استان خراسان جنوبی [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 435-457]
 • آریان فر، امیرعلی تأثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی و کاربرد ترکیبی آن‌ها بر ویژگی‌های کمی و کیفی گوجه‌فرنگی [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 501-515]
 • آشوری، رسول اثر کاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه و محلول‌پاشی اسیدهای آمینه بر ویژگی‌های رشد، عملکرد و ارزش غذایی در برنج (Oryza sativa L.) [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 333-346]
 • آقائی، فاطمه تاثیر برخی کودهای زیستی و نانواکسید آهن و سیلیکون بر عملکرد و اجزای پر شدن دانه تریتیکاله در شرایط محدودیت آبی [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 203-219]

ا

 • ابراهیمی، احسان تأثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی و کاربرد ترکیبی آن‌ها بر ویژگی‌های کمی و کیفی گوجه‌فرنگی [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 501-515]
 • ابراهیمی، محسن ارزیابی میزان هتروزیس و وراثت‌پذیری صفات کمی و گروه‌بندی ارقام جدید و ژنوتیپ‌های رازیانه (Foeniculum vulgare. Mill) [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 173-188]
 • احمدی، علی تاثیر کم آبیاری، تاریخ کاشت و کودهای زیستی بر صفات اگرومورفولوژیک، غلظت نیتروژن و کربن برگ و عملکرد دانه کینوا در شرایط اردبیل [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 75-89]
 • احمدی، علی اثرات نانو سیلیس و سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و ماش سبز (.Vigna radiata L) در شرایط تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 91-112]
 • احمدی اوچ تپه، حسین مطالعه متابولیسم فتوسنتزی و سیستم آنتی‌اکسیدانی سنبله و برگ پرچمی گندم نان تحت تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 61-74]
 • افضلی، سحر اثرات نانو سیلیس و سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و ماش سبز (.Vigna radiata L) در شرایط تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 91-112]
 • اقبالی شاه آباد، شهاب شبیه‌سازی نمو فنولوژیک کینوا بر اساس داده‌های مزرعه‌ای [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 47-60]
 • اکبری، اعظم ارزیابی میزان هتروزیس و وراثت‌پذیری صفات کمی و گروه‌بندی ارقام جدید و ژنوتیپ‌های رازیانه (Foeniculum vulgare. Mill) [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 173-188]
 • امین آزرم، داود بررسی شاخص‏های فتوسنتزی و عملکرد دانه ارقام مختلف‏ گندم در تاریخ‏های کاشت زودهنگام، معمولی و تاخیری [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 319-331]
 • ایزدی دربندی، علی ارزیابی میزان هتروزیس و وراثت‌پذیری صفات کمی و گروه‌بندی ارقام جدید و ژنوتیپ‌های رازیانه (Foeniculum vulgare. Mill) [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 173-188]

ب

 • بخشنده، عبدالمهدی مطالعه واکنش صفات فیزیولوژیک و عملکرد گندم به کاربرد تلفیقی کود شیمیایی نیتروژن با کمپوست بقایای نیشکر در شرایط تنش گرمایی [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 363-383]
 • بذرافشان، فرود بررسی شاخص‏های فتوسنتزی و عملکرد دانه ارقام مختلف‏ گندم در تاریخ‏های کاشت زودهنگام، معمولی و تاخیری [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 319-331]
 • براتی، وحید کاهش اثرات تنش آبی در تریتیکاله با استفاده از سامانه‌های کود زیستی-آلی و کشت مخلوط در یک منطقه خشک از جنوب ایران [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 419-433]
 • برادران فیروزآبادی، مهدی اثر محلول‌پاشی کودهای سیلیسیم، کلسیم و پتاسیم بر عملکرد، برخی خواص زراعی و فیزیکومکانیکی گیاه جو [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 285-301]
 • براری تاری، داوود اثر کاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه و محلول‌پاشی اسیدهای آمینه بر ویژگی‌های رشد، عملکرد و ارزش غذایی در برنج (Oryza sativa L.) [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 333-346]
 • برومند رضازاده، الهه واکنش اکوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی تحت شرایط دمای پایین [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 1-10]
 • بلندی، ماهرخ تأثیر پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی تنظیم‌کننده‌های رشد و نیترات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 459-484]
 • بنایان اول، محمد بررسی تغییرات در روند طولانی‌مدت تولید گندم و عوامل مؤثر بر آن در استان خراسان شمالی: عملکرد گندم آبی [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 265-284]
 • بهشتی، علیرضا بهینه‌سازی مصرف کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در تولید ذرت علوفه‌ای با استفاده از روش سطح- پاسخ [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 485-500]

پ

 • پراور، عفت پهنه‌بندی اگرواکولوژیک کشور ایران برای تولید گیاهی [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 189-202]
 • پسرکلی، محمد پاسخ‌های مورفو-فیزیولوژیکی و عملکردی ژنوتیپ‌های کینوا (Chenopodium quinoa Willd) به کاربرد کلات پتاس و روی تحت شرایط تنش خشکی [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 243-264]

ت

 • توحیدی مقدم، حمیدرضا بررسی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک سورگوم علوفه‌ای (.Sorghum bicolor L) تحت تأثیر تنش کم‌آبی و کود سیلیس [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 113-126]

ج

 • جامی الاحمدی، مجید بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکردی گیاه کینوا تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 29-46]
 • جباری اورنج، محمد تاثیر کم آبیاری، تاریخ کاشت و کودهای زیستی بر صفات اگرومورفولوژیک، غلظت نیتروژن و کربن برگ و عملکرد دانه کینوا در شرایط اردبیل [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 75-89]
 • جهان، محسن اثر مقدار کاربرد نیتروژن و بهره‌وری آن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب‌زمینی در شرایط قوچان [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 143-157]
 • جهان، محسن شبیه‌سازی نمو فنولوژیک کینوا بر اساس داده‌های مزرعه‌ای [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 47-60]
 • جهان، محسن بررسی تغییرات در روند طولانی‌مدت تولید گندم و عوامل مؤثر بر آن در استان خراسان شمالی: عملکرد گندم آبی [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 265-284]
 • جهان، محسن بهینه‌سازی مصرف کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در تولید ذرت علوفه‌ای با استفاده از روش سطح- پاسخ [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 485-500]
 • جهانسوز، محمد رضا تاثیر کم آبیاری، تاریخ کاشت و کودهای زیستی بر صفات اگرومورفولوژیک، غلظت نیتروژن و کربن برگ و عملکرد دانه کینوا در شرایط اردبیل [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 75-89]

ح

 • حسینی، سید محمد باقر اثرات نانو سیلیس و سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و ماش سبز (.Vigna radiata L) در شرایط تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 91-112]
 • حمیدی، آیدین بررسی ارزش زراعی و مصرف (VCU) شش رقم خارجی پنبه در استان خراسان جنوبی [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 435-457]

خ

 • خدایی جوقان، آیدین مطالعه واکنش صفات فیزیولوژیک و عملکرد گندم به کاربرد تلفیقی کود شیمیایی نیتروژن با کمپوست بقایای نیشکر در شرایط تنش گرمایی [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 363-383]
 • خراسانی، زینب واکنش اکوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی تحت شرایط دمای پایین [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 1-10]
 • خزاعی، حمیدرضا تأثیر زمان‌های مختلف کم‌آبیاری بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و کارایی مصرف آب چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در دو روش کشت [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 11-28]
 • خزاعی، حمیدرضا اثر مقدار کاربرد نیتروژن و بهره‌وری آن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب‌زمینی در شرایط قوچان [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 143-157]
 • خلقتی بنا، فاطمه بررسی ارزش زراعی و مصرف (VCU) شش رقم خارجی پنبه در استان خراسان جنوبی [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 435-457]
 • خماری، سعید تأثیر پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی تنظیم‌کننده‌های رشد و نیترات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 459-484]
 • خواجه حسینی، محمد واکنش اکوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی تحت شرایط دمای پایین [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 1-10]

د

 • دادرسی، امیر پهنه‌بندی اگرواکولوژیک کشور ایران برای تولید گیاهی [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 189-202]

ر

 • رامشینی، حسین ارزیابی میزان هتروزیس و وراثت‌پذیری صفات کمی و گروه‌بندی ارقام جدید و ژنوتیپ‌های رازیانه (Foeniculum vulgare. Mill) [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 173-188]
 • راهنما قهفرخی، افراسیاب ارزیابی تحمل تنش غرقابی و اثر آن بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک اندام هوایی و ریشه 21 رقم و ژنوتیپ گندم نان (Triticum aestivum L.) در مرحله سه برگی [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 303-318]
 • رشیدی پور، آیدا کاهش اثرات تنش آبی در تریتیکاله با استفاده از سامانه‌های کود زیستی-آلی و کشت مخلوط در یک منطقه خشک از جنوب ایران [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 419-433]
 • رضایی، احسان بررسی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک سورگوم علوفه‌ای (.Sorghum bicolor L) تحت تأثیر تنش کم‌آبی و کود سیلیس [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 113-126]
 • رضاییان، نجمه بهبود صفات عملکردی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کاملینا (Camelina sativa) با استفاده از محلول‌پاشی نانوذرات آهن و پوتریسین [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 403-418]
 • رضوانی مقدم، پرویز تأثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی و کاربرد ترکیبی آن‌ها بر ویژگی‌های کمی و کیفی گوجه‌فرنگی [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 501-515]
 • رمضانی مقدم، محمدرضا تأثیر زمان‌های مختلف کم‌آبیاری بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و کارایی مصرف آب چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در دو روش کشت [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 11-28]
 • رهنما، کامران بررسی ارزش زراعی و مصرف (VCU) شش رقم خارجی پنبه در استان خراسان جنوبی [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 435-457]

ز

 • زارع، مهدی بررسی شاخص‏های فتوسنتزی و عملکرد دانه ارقام مختلف‏ گندم در تاریخ‏های کاشت زودهنگام، معمولی و تاخیری [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 319-331]
 • زارع، ناصر تأثیر پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی تنظیم‌کننده‌های رشد و نیترات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 459-484]
 • زحمتکش، یاسر پاسخ‌های مورفو-فیزیولوژیکی و عملکردی ژنوتیپ‌های کینوا (Chenopodium quinoa Willd) به کاربرد کلات پتاس و روی تحت شرایط تنش خشکی [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 243-264]
 • زینلی، ابراهیم پهنه‌بندی اگرواکولوژیک کشور ایران برای تولید گیاهی [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 189-202]

س

 • سلطانی، افشین پهنه‌بندی اگرواکولوژیک کشور ایران برای تولید گیاهی [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 189-202]
 • سوهانی دربانی، علیرضا پاسخ‌های مورفو-فیزیولوژیکی و عملکردی ژنوتیپ‌های کینوا (Chenopodium quinoa Willd) به کاربرد کلات پتاس و روی تحت شرایط تنش خشکی [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 243-264]
 • سیدشریفی، رئوف تاثیر برخی کودهای زیستی و نانواکسید آهن و سیلیکون بر عملکرد و اجزای پر شدن دانه تریتیکاله در شرایط محدودیت آبی [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 203-219]
 • سیدشریفی، رئوف تاثیر پوترسین و کودهای زیستی بر محتوای سدیم و پتاسیم ریشه و اندام‌های هوایی، هدایت روزنه‌ای، شاخص سطح برگ و عملکرد گندم تحت تنش شوری [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 221-241]
 • سیدشریفی، رئوف تاثیر نانوذرات (روی و سیلیکون) و آزوسپریلیوم بر رنگدانه‌های فتوسنتزی و اجزای پر شدن دانه تریتیکاله تحت تنش شوری [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 347-361]

ش

 • شاه حسینی، حمیدرضا ارزیابی پایداری کشت‌بوم‌های کلزا (Brassica napus L.)بر پایه تحلیل انرژی، ردپای کربن و گازهای گلخانه‌ای [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 159-171]
 • شجاعی نوفرست، کوروش اثر مقدار کاربرد نیتروژن و بهره‌وری آن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب‌زمینی در شرایط قوچان [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 143-157]
 • شریفی، جابر تأثیر پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی تنظیم‌کننده‌های رشد و نیترات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 459-484]
 • شهیدی، علی بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکردی گیاه کینوا تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 29-46]
 • شیخ زاده، پریسا تأثیر پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی تنظیم‌کننده‌های رشد و نیترات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 459-484]

ص

 • صالحی، معصومه شبیه‌سازی نمو فنولوژیک کینوا بر اساس داده‌های مزرعه‌ای [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 47-60]
 • صالحی، معصومه بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکردی گیاه کینوا تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 29-46]

ض

 • ضیائی قهنویه، نجمه بررسی شاخص‏های فتوسنتزی و عملکرد دانه ارقام مختلف‏ گندم در تاریخ‏های کاشت زودهنگام، معمولی و تاخیری [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 319-331]

ع

 • علی پور، سعید تاثیر پوترسین و کودهای زیستی بر محتوای سدیم و پتاسیم ریشه و اندام‌های هوایی، هدایت روزنه‌ای، شاخص سطح برگ و عملکرد گندم تحت تنش شوری [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 221-241]
 • علیزاده، امید بررسی شاخص‏های فتوسنتزی و عملکرد دانه ارقام مختلف‏ گندم در تاریخ‏های کاشت زودهنگام، معمولی و تاخیری [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 319-331]

غ

 • غلامی، احمد اثر محلول‌پاشی کودهای سیلیسیم، کلسیم و پتاسیم بر عملکرد، برخی خواص زراعی و فیزیکومکانیکی گیاه جو [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 285-301]

ف

 • فاضلی، سید بشیر ارزیابی تحمل تنش غرقابی و اثر آن بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک اندام هوایی و ریشه 21 رقم و ژنوتیپ گندم نان (Triticum aestivum L.) در مرحله سه برگی [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 303-318]
 • فرزانه، سلیم تاثیر برخی کودهای زیستی و نانواکسید آهن و سیلیکون بر عملکرد و اجزای پر شدن دانه تریتیکاله در شرایط محدودیت آبی [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 203-219]
 • فرزانه، سلیم تاثیر نانوذرات (روی و سیلیکون) و آزوسپریلیوم بر رنگدانه‌های فتوسنتزی و اجزای پر شدن دانه تریتیکاله تحت تنش شوری [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 347-361]
 • فرهادی، معصومه بررسی تغییرات در روند طولانی‌مدت تولید گندم و عوامل مؤثر بر آن در استان خراسان شمالی: عملکرد گندم آبی [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 265-284]
 • فلاح، محمد حسن بررسی تغییرات در روند طولانی‌مدت تولید گندم و عوامل مؤثر بر آن در استان خراسان شمالی: عملکرد گندم آبی [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 265-284]
 • فلاح، هرمز اثر کاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه و محلول‌پاشی اسیدهای آمینه بر ویژگی‌های رشد، عملکرد و ارزش غذایی در برنج (Oryza sativa L.) [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 333-346]

ق

 • قبادی، روژین شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژیک و عملکرد ذرت (Zea mays L.) و ارائه راهکارهای سازگاری تحت شرایط اقلیمی کرمانشاه [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 385-401]
 • قربانی، حمیدرضا بهبود صفات عملکردی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کاملینا (Camelina sativa) با استفاده از محلول‌پاشی نانوذرات آهن و پوتریسین [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 403-418]
 • قوشچی، فرشاد بررسی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک سورگوم علوفه‌ای (.Sorghum bicolor L) تحت تأثیر تنش کم‌آبی و کود سیلیس [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 113-126]

ک

 • کاظمی، حسین پهنه‌بندی اگرواکولوژیک کشور ایران برای تولید گیاهی [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 189-202]
 • کاظمی، حسین ارزیابی پایداری کشت‌بوم‌های کلزا (Brassica napus L.)بر پایه تحلیل انرژی، ردپای کربن و گازهای گلخانه‌ای [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 159-171]
 • کافی، محمد ارزیابی ویژگی‌های فتوسنتزی ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) در تنش شوری [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 127-142]
 • کامکار، بهنام ارزیابی پایداری کشت‌بوم‌های کلزا (Brassica napus L.)بر پایه تحلیل انرژی، ردپای کربن و گازهای گلخانه‌ای [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 159-171]
 • کرمی، پریسا شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژیک و عملکرد ذرت (Zea mays L.) و ارائه راهکارهای سازگاری تحت شرایط اقلیمی کرمانشاه [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 385-401]
 • کسرایی، پورنگ بررسی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک سورگوم علوفه‌ای (.Sorghum bicolor L) تحت تأثیر تنش کم‌آبی و کود سیلیس [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 113-126]

گ

 • گرامی، مهیار بهبود صفات عملکردی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کاملینا (Camelina sativa) با استفاده از محلول‌پاشی نانوذرات آهن و پوتریسین [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 403-418]
 • گل چشمه، ساسان مطالعه متابولیسم فتوسنتزی و سیستم آنتی‌اکسیدانی سنبله و برگ پرچمی گندم نان تحت تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 61-74]

ل

 • لاریجانی، حمیدرضا بررسی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک سورگوم علوفه‌ای (.Sorghum bicolor L) تحت تأثیر تنش کم‌آبی و کود سیلیس [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 113-126]
 • لطفی، سمانه ارزیابی پایداری کشت‌بوم‌های کلزا (Brassica napus L.)بر پایه تحلیل انرژی، ردپای کربن و گازهای گلخانه‌ای [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 159-171]

م

 • مازندرانی، ابولفضل مطالعه متابولیسم فتوسنتزی و سیستم آنتی‌اکسیدانی سنبله و برگ پرچمی گندم نان تحت تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 61-74]
 • مامنی، لیلا اثرات نانو سیلیس و سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و ماش سبز (.Vigna radiata L) در شرایط تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 91-112]
 • متشرع زاده، بابک تاثیر کم آبیاری، تاریخ کاشت و کودهای زیستی بر صفات اگرومورفولوژیک، غلظت نیتروژن و کربن برگ و عملکرد دانه کینوا در شرایط اردبیل [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 75-89]
 • مجیدیان، پرستو بهبود صفات عملکردی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کاملینا (Camelina sativa) با استفاده از محلول‌پاشی نانوذرات آهن و پوتریسین [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 403-418]
 • محسنی محمدجانلو، علیرضا تاثیر پوترسین و کودهای زیستی بر محتوای سدیم و پتاسیم ریشه و اندام‌های هوایی، هدایت روزنه‌ای، شاخص سطح برگ و عملکرد گندم تحت تنش شوری [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 221-241]
 • محمدزاده، زهرا تاثیر نانوذرات (روی و سیلیکون) و آزوسپریلیوم بر رنگدانه‌های فتوسنتزی و اجزای پر شدن دانه تریتیکاله تحت تنش شوری [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 347-361]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا مطالعه واکنش صفات فیزیولوژیک و عملکرد گندم به کاربرد تلفیقی کود شیمیایی نیتروژن با کمپوست بقایای نیشکر در شرایط تنش گرمایی [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 363-383]
 • مسکرباشی، موسی ارزیابی تحمل تنش غرقابی و اثر آن بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک اندام هوایی و ریشه 21 رقم و ژنوتیپ گندم نان (Triticum aestivum L.) در مرحله سه برگی [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 303-318]
 • مشتطی، علی مطالعه واکنش صفات فیزیولوژیک و عملکرد گندم به کاربرد تلفیقی کود شیمیایی نیتروژن با کمپوست بقایای نیشکر در شرایط تنش گرمایی [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 363-383]
 • مشهدی، فاطمه تأثیر زمان‌های مختلف کم‌آبیاری بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و کارایی مصرف آب چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در دو روش کشت [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 11-28]
 • مصطفائی، مسلم بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکردی گیاه کینوا تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 29-46]
 • مقدم، حسین تاثیر کم آبیاری، تاریخ کاشت و کودهای زیستی بر صفات اگرومورفولوژیک، غلظت نیتروژن و کربن برگ و عملکرد دانه کینوا در شرایط اردبیل [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 75-89]
 • مکوندی، معصومه مطالعه واکنش صفات فیزیولوژیک و عملکرد گندم به کاربرد تلفیقی کود شیمیایی نیتروژن با کمپوست بقایای نیشکر در شرایط تنش گرمایی [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 363-383]
 • ملکی زیارتی، حسن بررسی ارزش زراعی و مصرف (VCU) شش رقم خارجی پنبه در استان خراسان جنوبی [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 435-457]
 • مندنی، فرزاد شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژیک و عملکرد ذرت (Zea mays L.) و ارائه راهکارهای سازگاری تحت شرایط اقلیمی کرمانشاه [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 385-401]
 • منفرد، زرین بررسی ارزش زراعی و مصرف (VCU) شش رقم خارجی پنبه در استان خراسان جنوبی [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 435-457]
 • میرزائی مقدم، حسین اثر محلول‌پاشی کودهای سیلیسیم، کلسیم و پتاسیم بر عملکرد، برخی خواص زراعی و فیزیکومکانیکی گیاه جو [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 285-301]

ن

 • نباتی، جعفر ارزیابی ویژگی‌های فتوسنتزی ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) در تنش شوری [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 127-142]
 • نخبه زعیم، عبدالرضا بهینه‌سازی مصرف کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در تولید ذرت علوفه‌ای با استفاده از روش سطح- پاسخ [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 485-500]
 • نصیری، زهرا ارزیابی ویژگی‌های فتوسنتزی ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) در تنش شوری [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 127-142]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر مقدار کاربرد نیتروژن و بهره‌وری آن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب‌زمینی در شرایط قوچان [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 143-157]
 • نصیری محلاتی، مهدی شبیه‌سازی نمو فنولوژیک کینوا بر اساس داده‌های مزرعه‌ای [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 47-60]
 • نظامی، احمد واکنش اکوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی تحت شرایط دمای پایین [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 1-10]
 • نظامی، احمد ارزیابی ویژگی‌های فتوسنتزی ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) در تنش شوری [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 127-142]
 • نواب پور، سعید مطالعه متابولیسم فتوسنتزی و سیستم آنتی‌اکسیدانی سنبله و برگ پرچمی گندم نان تحت تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 61-74]
 • نودهی، راضیه اثر محلول‌پاشی کودهای سیلیسیم، کلسیم و پتاسیم بر عملکرد، برخی خواص زراعی و فیزیکومکانیکی گیاه جو [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 285-301]
 • نوری، محسن اثر مقدار کاربرد نیتروژن و بهره‌وری آن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب‌زمینی در شرایط قوچان [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 143-157]
 • نیک‌نژاد، یوسف اثر کاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه و محلول‌پاشی اسیدهای آمینه بر ویژگی‌های رشد، عملکرد و ارزش غذایی در برنج (Oryza sativa L.) [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 333-346]

ه

 • هاشم زهی، صادق بررسی ارزش زراعی و مصرف (VCU) شش رقم خارجی پنبه در استان خراسان جنوبی [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 435-457]

ی

 • یعقوبی، فاطمه بررسی تغییرات در روند طولانی‌مدت تولید گندم و عوامل مؤثر بر آن در استان خراسان شمالی: عملکرد گندم آبی [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 265-284]