گلباشیم.; ابراهیمیم.; خاوری خراسانیس.; صبورم. بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea maize L.). پژوهشهای زراعی ایران, v. 9, n. 1, p. 103-113, 12 فوریه 2012.