گلباشیمحمد, ابراهیمیمحسن, خاوری خراسانیسعید, و صبورمحمدحسین. “بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea Maize L.)”. پژوهشهای زراعی ایران 9, no. 1 (فوریه 12, 2012): 103-113. دسترسی اکتبر 27, 2020. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/10502.