جهانی کندریمریم, کوچکیعلیرضا, نصیری محلاتیمهدی, و رضوانی مقدمپرویز. “بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد”. پژوهشهای زراعی ایران 10, no. 3 (دسامبر 11, 2012): 468-475. دسترسی اکتبر 29, 2020. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/17664.