جهت مشاهده تعداد ارجاعات و h-index نشریه در googlescholar  اینجا کلیک کنید.

 اطلاعات آماری نشریه

 اولین سال انتشار 1382
 تعداد دوره‌ها 18
 تعداد شماره‌ها 60
 تعداد مقالات 1,070
 تعداد نویسندگان 1,700
 تعداد مقالات ارسال شده 2,089
 تعداد مقالات رد شده 1,013
 درصد عدم پذیرش 48
 تعداد مقالات پذیرفته شده 988
 درصد پذیرش 47
 متوسط زمان داوری 41 روز
 متوسط زمان پذیرش 111 روز
 متوسط زما ن عدم پذیرش 123 روز

تاریخ آخرین به‌روزرسانی وب‌سایت نشریه: 1400/02/06

نشریه پژوهش‌های زراعی ایران مقاله‌های برگرفته از نتایج تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه اکوفیزیولوژی، به‌زراعی، مدل‌سازی، فرآیندهای بیوفیزیکی مرتبط با رشد و نمو گیاهان زراعی و همچنین مقاله‌هایی که جنبه بین رشته‌ای داشته و توجه خاص به فیزیولوژی، زراعت و عملکرد گیاهان زراعی داشته باشند، در صورتی‌که تاکنون در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده باشد، پذیرش می‌نماید.

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 61، بهار 1400 

مقاله پژوهشی

1. بررسی خصوصیات رشدی چند گونه شبدر (Trifolium spp.) تحت تأثیر تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل‌شده

صفحه 1-15

10.22067/jcesc.2020.38276

اقلیما حضرتی؛ احمد نظامی؛ حمید رضا خزاعی؛ مهدی پارسا؛ الهه برومند رضازاده


2. تأثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن خرفه (Portulaca oleracea L.)

صفحه 17-32

10.22067/gsc.v19i1.84776

حامد جوادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمد جواد ثقه الاسلامی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2008-1472
شاپا الکترونیکی
2423-3978

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط