جهت مشاهده تعداد ارجاعات و h-index نشریه در googlescholar  اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده ضریب تاثیر نشریه در ISC اینجا کلیک کنید.

 اطلاعات آماری نشریه

 اولین سال انتشار 1382
 تعداد دوره‌ها 20
 تعداد شماره‌ها 65
 تعداد مقالات 1,104
 تعداد نویسندگان 1,448
 تعداد مقالات ارسال شده 2,216
 تعداد مقالات رد شده 1,154
 درصد عدم پذیرش 52
 تعداد مقالات پذیرفته شده 1,022
 درصد پذیرش 46
 متوسط زمان داوری 30 روز
 متوسط زمان پذیرش 214 روز
 متوسط زما ن عدم پذیرش 65 روز

تاریخ آخرین به‌روزرسانی وب‌سایت نشریه: 1401/03/31

نشریه پژوهش‌های زراعی ایران مقاله‌های برگرفته از نتایج تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه اکوفیزیولوژی، به‌زراعی، مدل‌سازی، فرآیندهای بیوفیزیکی مرتبط با رشد و نمو گیاهان زراعی و همچنین مقاله‌هایی که جنبه بین رشته‌ای داشته و توجه خاص به فیزیولوژی، زراعت و عملکرد گیاهان زراعی داشته باشند، در صورتی‌که تاکنون در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده باشد، پذیرش می‌نماید.

 

شماره جاری: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 66، تیر 1401 

اثر دور آبیاری و کودهای نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات برنج رقم گیلانه

صفحه 217-228

10.22067/jcesc.2022.72996.1098

زهرا ربیعی؛ ناصر محمدیان روشن؛ سید مصطفی صادقی؛ ابراهیم امیری؛ حمیدرضا دورودیان


اثرات سیلیس و روی بر کمیت و کیفیت دانه و روغن کلزا در تاریخ‌های متفاوت کاشت

صفحه 229-242

10.22067/jcesc.2022.73395.1108

مهرعلی شاه مردان فیروزجاه؛ الیاس رحیمی پطرودی؛ علیرضا دانشمند؛ حمیدرضا مبصر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط