[1]
کمندیک., نظامین., کوچکیک. و نصیری محلاتین.م. 2010. بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد. پژوهشهای زراعی ایران. 6, 2 (فوریه 2010), 371-382. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v6i2.2444.