ایزدی دربندی ا.; محمدیان م.; یانق ع.; زرقانی ه. اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum indicum). پژوهشهای زراعی ایران, v. 10, n. 2, p. 335-345, 21 out. 2012.