شورمحمود, و مندنیفرزاد. “اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن در شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa Officinalis) در گلخانه”. پژوهشهای زراعی ایران 10, no. 1 (1): 133-142. دسترسی اکتبر 19, 2019. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/14484.