کمندیکمندی, نظامینظامی, کوچکیکوچکی, و نصیری محلاتینصیری محلاتی. “بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد”. پژوهشهای زراعی ایران 6, no. 2 (فوریه 28, 2010): 371-382. دسترسی ژوئن 4, 2020. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/2444.