مختاری ویدا, کوچکی علیرضا, نصیری محلاتی مهدی, و جهان محسن. “مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی”. پژوهشهای زراعی ایران 11, no. 3 (دسامبر 17, 2013): 401_407. دسترسی جولای 23, 2019. https://jcesc.um.ac.ir/index.php/arable/article/view/29695.