دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris)

فرنوش فلاح پور; علیرضا كوچكی; مهدی نصیری محلاتی; ماهرخ فلاحتی رستگار

بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی چند لاین کلزا با استفاده از روش بای‌پلات

بهنام روستا باغی; حمید دهقانی; بهرام علی زاده; ناصر صباغ نیا

پاسخ ذرت دانه‌ای رقم BC666 به تأمین عناصر غذایی از منابع آلی (کود دامی و ازتوباکتر) در شرایط آب و هوایی لرستان

مژگان بیرانوندی; امیر قلاوند; یوسف فیلی زاده; سید کریم موسوی; عبدالرضا احمدی

تاثیر عناصر گوگرد و روی بر رشد و عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)

صادق اسماعیل پور; جعفر اصغری; محمدنقی صفرزاده ویشگایی; حبیب اله سمیع زاده لاهیجی

اثر کود نیتروژن بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)

رقیه سادات حسینی; سراله گاشی; افشین سلطانی; مهدی کلاته; محبوبه زاهد

مقایسة کارآمدی تولید گندم و جو به لحاظ مصرف انرژی و بهره وری آن در استان سیستان و بلوچستان

سید مسعود ضیائی; فرزاد حسین پناهی; جعفر ولی زاده; سید ابوالقاسم برآبادی

مطالعه واکنش عملکرد گندم به تنش رقابت و سطوح مختلف نیتروژن

سارا اسدی; امیر آینه بند; افراسیاب راهنما قهفرخی

abstract

abstract abیtract