دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا

علیرضا کوچکی; سرور خرم دل; فرنوش فلاح پور; فریدون ملتی

تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. )

محمد خیرخواه; علیرضا كوچكی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی نصیری محلاتی

اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره‌های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia)

جعفر نباتی; محمد کافی; احمد نظامی; پرویز رضوانی مقدم; علی معصومی; محمد زارع مهرجردی

تفکیک گونه ها و بررسی هیبریدهای احتمالی علف هرز مریافیلوم (Myriophyllum spp.) مقدمه ای جهت جلوگیری از تهاجم و راهکاری برای حفظ تنوع زیستی بوم نظام

رباب قهرمان زاده; سید حسن مرعشی; سعید ملک زاده شفارودی; رنه اسمالدرز; کلمنس ون دی ویل; فرج اله شهریاری احمدی

abstract

abstract abیtract