دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا

علیرضا کوچکی; سرور خرم دل; فرنوش فلاح پور; فریدون ملتی
تعداد مشاهده : 988 صفحه 533-542 PDF

تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. )

محمد خیرخواه; علیرضا كوچكی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی نصیری محلاتی
تعداد مشاهده : 858 صفحه 543-550 PDF

اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره‌های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia)

جعفر نباتی; محمد کافی; احمد نظامی; پرویز رضوانی مقدم; علی معصومی; محمد زارع مهرجردی
تعداد مشاهده : 869 صفحه 551-561 PDF

تفکیک گونه ها و بررسی هیبریدهای احتمالی علف هرز مریافیلوم (Myriophyllum spp.) مقدمه ای جهت جلوگیری از تهاجم و راهکاری برای حفظ تنوع زیستی بوم نظام

رباب قهرمان زاده; سید حسن مرعشی; سعید ملک زاده شفارودی; رنه اسمالدرز; کلمنس ون دی ویل; فرج اله شهریاری احمدی
تعداد مشاهده : 605 صفحه 583-592 PDF
تعداد مشاهده : 979 صفحه 593-607 PDF
تعداد مشاهده : 835 صفحه 648-657 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 530 صفحه 55-68 PDF