دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 697 صفحه 21-36 PDF
تعداد مشاهده : 1030 صفحه 37-47 PDF
تعداد مشاهده : 763 صفحه 48-58 PDF
تعداد مشاهده : 867 صفحه 73-85 PDF

اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین و ذرت‌بچه هیبرید KSC 403

هاجر باوی; محمدرضا مرادی تلاوت; سید عطاء‌الله سیادت; احمد کوچک‌زاده
تعداد مشاهده : 790 صفحه 100-108 PDF

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف ارزن تحت دو رژیم آبیاری

ساره مشایخی; غلامرضا خواجویی نژاد; قاسم محمدی نژاد
تعداد مشاهده : 559 صفحه 120-132 PDF

بررسی تأثیر سیلیس بر بهبود تحمل به تنش شوری کلرید سدیم در یونجه یک‌ساله (Medicago scutellata L.)

مایا عزیزی; احمد عبدل زاده; پویان مهربان جوبنی; حمید رضا صادقی پور
تعداد مشاهده : 800 صفحه 133-143 PDF
تعداد مشاهده : 655 صفحه 144-153 PDF
تعداد مشاهده : 815 صفحه 171-184 PDF

تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی چای‌کمپوست بر خصوصیات رشدی گیاه ذرت

راحله افشارمنش; اصغر رحیمی; بنیامین ترابی; عبدالرضا اخگر
تعداد مشاهده : 896 صفحه 185-199 PDF
تعداد مشاهده : 638 صفحه 200-214 PDF