فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

تأثیر زمان تداخل علف‌های‌هرز و تراکم باقلا بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد باقلا

مریم دباغ زاده; قدرت اله فتحی; عبدالمهدی بخشنده; خلیل عالمی سعید

تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمّی و کیفی استویا در شرایط آب‌و‌هوای اهواز

عبدالمهدی بخشنده; محمد حسین قرینه; علی رضا ابدالی; محمد رضا مرادی تلاوت; محمد رئیس زاده

اثر تنش یخ‌زدگی بر درصد نشت‌الکترولیت‌ها و بقاء گیاهچه‌های خاکشیر (Descurainia sophia L.)

ابراهیم ایزدی دربندی; احمد نظامی; روح الله حسن بیگی; مریم جانعلی زاده قزوینی

بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

قدریه محمودی; علی قنبری; مهدی راستگو; مصطفی قلی زاده; ایرج طهماسبی