دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تأثیر زمان تداخل علف‌های‌هرز و تراکم باقلا بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد باقلا

مریم دباغ زاده; قدرت اله فتحی; عبدالمهدی بخشنده; خلیل عالمی سعید
تعداد مشاهده : 634 صفحه 215-225 PDF

تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمّی و کیفی استویا در شرایط آب‌و‌هوای اهواز

عبدالمهدی بخشنده; محمد حسین قرینه; علی رضا ابدالی; محمد رضا مرادی تلاوت; محمد رئیس زاده
تعداد مشاهده : 612 صفحه 244-254 PDF
تعداد مشاهده : 458 صفحه 255-265 PDF
تعداد مشاهده : 877 صفحه 266-278 PDF
تعداد مشاهده : 635 صفحه 292-303 PDF
تعداد مشاهده : 797 صفحه 304-317 PDF
تعداد مشاهده : 387 صفحه 318-328 PDF
تعداد مشاهده : 401 صفحه 329-342 PDF
تعداد مشاهده : 591 صفحه 343-353 PDF
تعداد مشاهده : 396 صفحه 354-368 PDF

اثر تنش یخ‌زدگی بر درصد نشت‌الکترولیت‌ها و بقاء گیاهچه‌های خاکشیر (Descurainia sophia L.)

ابراهیم ایزدی دربندی; احمد نظامی; روح الله حسن بیگی; مریم جانعلی زاده قزوینی
تعداد مشاهده : 381 صفحه 369-379 PDF

بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

قدریه محمودی; علی قنبری; مهدی راستگو; مصطفی قلی زاده; ایرج طهماسبی
تعداد مشاهده : 661 صفحه 380-391 PDF