دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تأثیر تنش‌های شوری و خشکی بر رشد و جوانه زنی زیره سیاه (Bunium persicum Boiss)

حمیدرضا سعیدی گراغانی; ابوالفضل رنجبر فردویی; مجتبی سلیمانی ساردو; محمدجواد مهدوی
تعداد مشاهده : 801 صفحه 1-7 PDF
تعداد مشاهده : 525 صفحه 8-18 PDF
تعداد مشاهده : 441 صفحه 19-30 PDF

اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.)

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; فرانک نوربخش; علیرضا نه بندانی
تعداد مشاهده : 705 صفحه 31-45 PDF

تأثیر همزیستی قارچ Trichoderma atroviride بر ویژگی های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس

الهه تشکری فرد; فاطمه تقوی قاسمخیلی; همت اله پیردشتی; محمد علی تاجیک قنبری; محمد علی بهمنیار
تعداد مشاهده : 363 صفحه 74-86 PDF
تعداد مشاهده : 630 صفحه 87-102 PDF

بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Protulaca oleracea L.)

حامد جوادی; پرویز رضوانی مقدم; محمد جواد ثقه الاسلامی; غلامرضا موسوی
تعداد مشاهده : 662 صفحه 113-123 PDF
تعداد مشاهده : 594 صفحه 136-149 PDF
تعداد مشاهده : 803 صفحه 185-203 PDF
تعداد مشاهده : 671 صفحه 204-215 PDF