فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی

خدیجه پویانسب; محمد بنایان اول; رضا قربانی; سارا سنجانی; فاطمه یعقوبی

بررسی تحمل به تنش یخ ‏زدگی در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.)

سیده محبوبه میرمیران; احمد نظامی; محمد کافی

تأثیر کود سبز و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Portulaca oleracea L.)

حامد جوادی; پرویز رضوانی مقدم; محمدحسن راشد محصل; محمدجواد ثقه‌الاسلامی

اثر فاصله بین ردیف بر معماری، عملکرد وش و کیفیت بذر ارقام پنبه (Gossypium hirsutum L.)

محمد مونیان اردستانی; فرشید قادری فر; ابراهیم زینلی; محمد حسین قربانی; مرتضی گرزین

اثر محلول‌‌پاشی با دود-آب و سطوح نیتروژن بر ویژگی‌های بوم‌شناختی فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.)

فریده نوروزی شهری; بابک غلامی; سعید جلالی هنرمند; فرزاد مندنی; محسن سعیدی

مصرف خاکی نانوکایتوزان بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه خارمریم (Silybum marianum) تحت تنش شوری

سارا صفی خانی; کورس خوشبخت; محمد رضا چایی چی; عباس امینی; بابک متشرع زاده

برآورد نیاز درجه- روز رشد مراحل فنولوژیک و رشد گل‌گاوزبان در تاریخ و تراکم‌های متفاوت

حدیث حسنوند; سید عطاءاله سیادت; عبدالمهدی بخشنده; محمدرضا مرادی تلاوت; عادل پشت‌دار