دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

بررسی کارایی مصرف نور و شاخص‌های رشدی ژنوتیپ‌های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط کم‌آبیاری

هدایت الله کریم زاده سورشجانی; احمد نظامی; محمد کافی; محمودرضا تدین
تعداد مشاهده : 162 صفحه 525-540 PDF

مطالعه خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و میزان بقایای گیاهی

حمیدرضا کمیلی; مسعود قدسی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی نصیری محلاتی; محمد رضا جلال کمالی
تعداد مشاهده : 125 صفحه 541-556 PDF
تعداد مشاهده : 88 صفحه 557-567 PDF

مطالعه واکنش برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک برگ ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) به سطوح مختلف آب و نیتروژن

روژین قبادی; مختار قبادی; سعید جلالی هنرمند; بهمن فرهادی; فرزاد مندنی
تعداد مشاهده : 96 صفحه 583-597 PDF
تعداد مشاهده : 93 صفحه 629-640 PDF

پاسخ مورفولوژیک، عملکرد دانه و اسانس سه بوم‌گونه‌ی رازیانه به زمان‌های مختلف کاشت

سمانه کیانی; سید عطاءاله سیادت; محمدرضا مرادی تلاوت; عادل پشتدار
تعداد مشاهده : 121 صفحه 641-650 PDF
تعداد مشاهده : 257 صفحه 651-664 PDF