دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 865 صفحه 256-269 PDF
تعداد مشاهده : 718 صفحه 270-276 PDF

بررسی عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت تحت تاثیر الگوی کاشت و مصرف علف‌کش

ندا‌‌ صفدری‌منفرد; ایرج ‌اله‌دادی; محمد‌علی ‌باغستانی; حمید ایران نژاد; اسكندر زند

گزینش برای تحمل به یخزدگی نخود(Cicer arietinum L.)در شرایط اینویترو

فاطمه كیخا آخر; عبدالرضا باقری; نسرین مشتاقی; احمد نظامی
تعداد مشاهده : 680 صفحه 292-298 PDF

بررسی تاثیر تسریع کننده ها بر بنیه بذر و خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی سیاه دانه

كیوان فتحی امیرخیز; حشمت امیدی; سیاوش حشمتی; لیلا جعفرزاده
تعداد مشاهده : 2768 صفحه 299-310 PDF
تعداد مشاهده : 741 صفحه 311-320 PDF
تعداد مشاهده : 669 صفحه 321-326 PDF

ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت

علیرضا كوچكی; زینت برومند رضازاده; مهدی نصیری محلاتی; سرور خرم دل
تعداد مشاهده : 819 صفحه 327-334 PDF

اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum indicum)

ابراهیم ایزدی دربندی; مهدی محمدیان; عبدالجلیل یانق; هادی زرقانی
تعداد مشاهده : 1181 صفحه 335-345 PDF
تعداد مشاهده : 1229 صفحه 346-353 PDF
تعداد مشاهده : 992 صفحه 354-360 PDF
تعداد مشاهده : 817 صفحه 361-367 PDF

واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت به کاربرد خاک مصرف و محلول پاشی

مریم غفاری ملایری; غلامعلی اكبری; آرش محمدزاده
تعداد مشاهده : 1249 صفحه 368-373 PDF
تعداد مشاهده : 1308 صفحه 382-391 PDF

اثر تاریخ کاشت بر مراحل نمو و بعضی صفات زراعی ارقام بهاره گلرنگ

محمدرضا شهسواری; طلعت یساری; امیرحسن امیدی
تعداد مشاهده : 892 صفحه 392-400 PDF
تعداد مشاهده : 831 صفحه 401-411 PDF
تعداد مشاهده : 750 صفحه 421-427 PDF

ارزیابی مراحل فنولوژیک و عملکرد رقم‌های مختلف سویا تحت شرایط کم‌آبیاری

جاسم امینی‌فر; غلامرضا محسن‌آبادی; محمدحسن بیگلویی; حبیب‌الله سمیع‌زاده
تعداد مشاهده : 936 صفحه 428-434 PDF
تعداد مشاهده : 931 صفحه 435-447 PDF

اثر آبیاری تکمیلی بر رشد و عملکرد گندم دیم

مریم تاتاری; ملک مسعود احمدی; رضا عباسی علی کمر
تعداد مشاهده : 1374 صفحه 448-455 PDF

ارزیابی تحمل به خشکی در برخی ارقام کلزای (Brassica napus L.) زمستانه

جواد رشیدی‌فر; حمید دهقانی; بهرام علیزاده
تعداد مشاهده : 822 صفحه 456-467 PDF