مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز سیر (Allium Sativum)
( مصطفی حسینی ; رضا قربانی ; محمد بازوبندی ; علیرضا باقری )
9369 چکیده   PDF
جلد 14 شماره 1 سال 1395 تأثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 2- پیش‌بینی تولید محصولات زراعی و راهکارهای سازگاری
( علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی )
4055 چکیده   PDF
جلد10 شماره 1 سال 1391 تأثیر تغذیه برگی اوره در مراحل مختلف نمو بر عملکرد دانه و درصد پروتئین دو رقم گندم دیم
( سلیمان محمدی ; سلیمان پیغمبرنژاد ; سونیا عارفی )
3148 چکیده   PDF
جلد 10 شماره 3 سال 1391 بررسی روش های مختلف طبقه بندی در مطالعات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
( سید حسین ثنایی نژاد ; علیرضا آستارایی ; مرجان قائمی ; پریسا میرحسینی ; حسین زارع )
3066 چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 بررسی تاثیر تسریع کننده ها بر بنیه بذر و خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی سیاه دانه
( كیوان فتحی امیرخیز ; حشمت امیدی ; سیاوش حشمتی ; لیلا جعفرزاده )
2768 چکیده   PDF
جلد 12 شماره 3 سال 1393 اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس سیاهدانه L.) (Nigella sativa در شرایط تنش کم آبی
( اسماعیل رضائی چیانه ; علیرضا پیرزاد )
2340 چکیده   PDF
جلد 10 شماره 3 سال 1391 تأثیر فواصل آبیاری، نوع کود و مرحله برداشت بر درصد و عملکرد اسانس سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط مشهد
( علیرضا کوچکی ; مژگان ثابت تیموری )
2145 چکیده   PDF
جلد10 شماره 1 سال 1391 تاُثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شویدAnethum graveolens) )، گشنیز (Coriandrum sativum ( و رازیانه
( سیدرضا امیری‌ ده‌احمدی ; پرویز رضوانی مقدم ; حمیدرضا احیایی )
2112 چکیده   PDF
جلد 6 شماره 2 سال 1387 اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و گل همیشه بهار (Calendula officinalis)
( ثقه الاسلامی ثقه الاسلامی ; موسوی موسوی )
2110 چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 ارزیابی پاسخ ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) به دو فصل کاشت پاییزه و بهاره
( امیرحسین شیرانی راد ; حمید رضا جبّاری ; عباس دهشیری )
2092 چکیده   PDF
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)