علمی پژوهشی

بازدید: 439

مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی

ویدا مختاری, علیرضا کوچکی, مهدی نصیری محلاتی, محسن جهان
بازدید: 565

اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

سید محمد سیدی, پرویز رضوانی مقدم, رضا قربانی, مهدی نصیری محلاتی
بازدید: 747

بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیکی کشت مخلوط سه توده کنجد (Sesamum indicum)

مهدی محمدیان, پرویز رضوانی مقدم, هادی زرقانی, عبدالجلیل یانق
بازدید: 429

واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد

علی کمندی, احمد نظامی, محمد کافی, سیدابوالفضل جوادیان
بازدید: 453

تأثیر تغذیه آهن بر عملکرد و صفات زراعی گندم‌های بهاره اصلاح شده ایرانی

امیر حسین خوشگفتارمنش, حمیدرضا عشقی‌زاده, فرزاد مندنی
بازدید: 160

ارزیابی پاسخ ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) به دو فصل کاشت پاییزه و بهاره

امیرحسین شیرانی راد, حمید رضا جبّاری, عباس دهشیری
بازدید: 1056

اثر تراکم بوته بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تابش در ژنوتیپ های جدید و قدیم گندم (Triticum aestivum L.)

محبوبه زاهد, سراله گالشی, ناصر لطیفی, افشین سلطانی, مهدی كلاته, رقیه السادات حسینی
بازدید: 164
بازدید: 157
بازدید: 155

Abstract

Abstract Abیtract
بازدید: 368