لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد جعفرنژاد
 • الهام عزیزی
 • امیر لکزیان
 • بی بی الهه موسوی فر
 • بیژن سعادتیان
 • جمیل واعظی
 • حجت امامی
 • حسن فرحبخش
 • حمیدرضا فلاحی
 • روح اله مرادی
 • سمانه نجیب نیا
 • سيد فاضل فاضلي كاخكي
 • علیرضا بهشتی
 • محمد رضا چائی چی
 • محمد گلوی
 • محمدرضا رمضانی مقدم
 • محمود رمرودی
 • محمود قربان زاده
 • مرتضی عظیم زاده
 • معصومه صالحی
 • مهدی نصیری محلاتی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

ارزیابی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ارقام پنبه تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه‌ای

حمید رضا مهرآبادی, احمد نظامی, محمد کافی, محمد رضا رمضانی مقدم
بازدید: 438

اثر تاریخ کاشت و گوگرد بر عملکرد، درصد روغن و نیتروژن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت پاییزه

نازنین صف آراء, محمد رضا مرادی تلاوت, سید عطاءاله سیادت, احمد کوچک زاده, سید هاشم موسوی
بازدید: 182

کاهش اثرات تنش شوری از طریق کاربرد خارجی سالیسیلیک‌اسید بر نیشکر (Saccharum officinarum L.)

فاطمه چهارلنگ بدیل, مهرشاد براری, محمود شمیلی, زهرا طهماسبی
بازدید: 165
بازدید: 165