لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد جعفرنژاد
 • اعظم لشکری
 • بیژن سعادتیان
 • حسین شریعتمداری
 • حمیدرضا عشقی زاده
 • دانیال کهریزی
 • رضا دیهیم فرد
 • سارا سنجانی
 • عسکر غنی
 • علی اسکندری
 • علیرضا سبحانی
 • غلامعباس اکبری
 • غلامعلی گزانچیان
 • مجید آقاعلیخانی
 • مجید رستمی
 • محمد بنایان اول
 • محمد بهزاد امیری
 • محمد رضا چائی چی
 • محمد گلوی
 • محمود رمرودی
 • مسعود قدسی
 • معصومه صالحی
 • مهدی دهمرده
 • مهدی قیصری
 • مهری صفاری
 • پیام پورمحمدی
 • کوروش شجاعی نوفرست
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا (Brassica napus)

سید جواد عظیم زاده, مهدی نصیری محلاتی, علیرضا كوچكی
بازدید: 690

تأثیر تنش رطوبتی بر صفات زراعی و مورفولوژیک لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم

حامد نوری زاده, محمدحسین اهتمام, احمد ارزانی, محسن اسماعیل زاده مقدم
بازدید: 170

تعیین روابط علّی بین صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یولاف‌وحشی

سیدهاشم موسوی, سید عطااله سیادت, خلیل عالمی سعید, اسکندر زند, عبدالمهدی بخشنده
بازدید: 165
بازدید: 156

همبستگی ژنوتیپی و تجزیه مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرایط تنش کم‌آبی و بدون تنش

احمد اسماعیلی, سید سجاد سهرابی, سیده زهرا حسینی, رضا نامداریان, داریوش گودرزی
بازدید: 162
بازدید: 554

شبیه‌سازی بهره‌وری آب در برنج تحت مدیریت کم‌آبیاری و نیتروژن با استفاده از مدل گیاهی CropSyst

مجتبی میراخوری, بهرام میرشکاری, ابراهیم امیری, فرزاد پاک نژاد, مهرداد یارنیا
بازدید: 182
بازدید: 742

بررسی روند بهبود عملکرد دانه‌ی جو دیم در طی نیم قرن اخیر در استان گلستان

معصومه حاجی پور, علی راحمی کاریزکی, حسین صبوری, حسین علی فلاحی
بازدید: 176