اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز

CAPTCHA Image