دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 41، فروردین 1395 
اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین و ذرت‌بچه هیبرید KSC 403

صفحه 100-108

10.22067/gsc.v14i1.34172

هاجر باوی؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید عطااله سیادت؛ احمد کوچک زاده