دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 58، تیر 1399 
تأثیر تاریخ‎های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط کم‎آبیاری در مشهد

صفحه 213-224

10.22067/gsc.v18i2.83813

کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ محمد بنایان اول؛ محمدحسن راشد محصل؛ نیوشا ولایی؛ فاطمه یعقوبی؛ زهرا رشیدی