نویسنده = محمدحسن محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 47-52

10.22067/gsc.v5i1.895

پهلوانی پهلوانی؛ محمدحسن محمدحسن؛ میقانی میقانی؛ باغستانی باغستانی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ آل ابراهیم آل ابراهیم