جهت مشاهده تعداد ارجاعات و h-index نشریه در googlescholar  اینجا کلیک کنید.

 اطلاعات آماری نشریه

 اولین سال انتشار 1382
 تعداد دوره‌ها 18
 تعداد شماره‌ها 60
 تعداد مقالات 1,080
 تعداد نویسندگان 1,738
 تعداد مقالات ارسال شده 2,134
 تعداد مقالات رد شده 1,099
 درصد عدم پذیرش 51
 تعداد مقالات پذیرفته شده 998
 درصد پذیرش 47
 متوسط زمان داوری 41 روز
 متوسط زمان پذیرش 111 روز
 متوسط زما ن عدم پذیرش 123 روز

تاریخ آخرین به‌روزرسانی وب‌سایت نشریه: 1400/05/13

نشریه پژوهش‌های زراعی ایران مقاله‌های برگرفته از نتایج تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه اکوفیزیولوژی، به‌زراعی، مدل‌سازی، فرآیندهای بیوفیزیکی مرتبط با رشد و نمو گیاهان زراعی و همچنین مقاله‌هایی که جنبه بین رشته‌ای داشته و توجه خاص به فیزیولوژی، زراعت و عملکرد گیاهان زراعی داشته باشند، در صورتی‌که تاکنون در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده باشد، پذیرش می‌نماید.

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 63، پاییز 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط