جهت مشاهده تعداد ارجاعات و h-index نشریه در googlescholar  اینجا کلیک کنید.

 اطلاعات آماری نشریه

 اولین سال انتشار 1382
 تعداد دوره‌ها 18
 تعداد شماره‌ها 60
 تعداد مقالات 1,063
 تعداد نویسندگان 1,695
 تعداد مقالات ارسال شده 2,078
 تعداد مقالات رد شده 1,002
 درصد عدم پذیرش 48
 تعداد مقالات پذیرفته شده 981
 درصد پذیرش 47
 متوسط زمان داوری 41 روز
 متوسط زمان پذیرش 111 روز
 متوسط زما ن عدم پذیرش 123 روز

تاریخ آخرین به‌روزرسانی وب‌سایت نشریه: 1399/11/21

نشریه پژوهش‌های زراعی ایران مقاله‌های برگرفته از نتایج تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه اکوفیزیولوژی، به‌زراعی، مدل‌سازی، فرآیندهای بیوفیزیکی مرتبط با رشد و نمو گیاهان زراعی و همچنین مقاله‌هایی که جنبه بین رشته‌ای داشته و توجه خاص به فیزیولوژی، زراعت و عملکرد گیاهان زراعی داشته باشند، در صورتی‌که تاکنون در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده باشد، پذیرش می‌نماید.

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 60، 1399 (زمستان ) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی عملکرد و راندمان مصرف آب در گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در منطقه مشهد

صفحه 373-384

10.22067/gsc.v18i4.74509

پرویز رضوانی مقدم؛ قربانعلی اسدی؛ مهسا اقحوانی شجری؛ فاطمه رنجبر


3. ارزیابی مدل‌های گیاهی AquaCrop و ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زراعی در شهر رشت

صفحه 401-412

10.22067/gsc.v18i4.86749

پویا اعلایی بازکیایی؛ بهنام کامکار؛ ابراهیم امیری؛ حسین کاظمی؛ مجتبی رضایی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2008-1472
شاپا الکترونیکی
2423-3978

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط