جهت مشاهده تعداد ارجاعات و h-index نشریه در googlescholar  اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده ضریب تاثیر نشریه در ISC اینجا کلیک کنید.

 اطلاعات آماری نشریه

 اولین سال انتشار 1382
 تعداد دوره‌ها 18
 تعداد شماره‌ها 60
 تعداد مقالات 1,078
 تعداد نویسندگان 1,393
 تعداد مقالات ارسال شده 2,171
 تعداد مقالات رد شده 1,125
 درصد عدم پذیرش 52
 تعداد مقالات پذیرفته شده 996
 درصد پذیرش 46
 متوسط زمان داوری 41 روز
 متوسط زمان پذیرش 111 روز
 متوسط زما ن عدم پذیرش 123 روز

تاریخ آخرین به‌روزرسانی وب‌سایت نشریه: 1400/10/22

نشریه پژوهش‌های زراعی ایران مقاله‌های برگرفته از نتایج تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه اکوفیزیولوژی، به‌زراعی، مدل‌سازی، فرآیندهای بیوفیزیکی مرتبط با رشد و نمو گیاهان زراعی و همچنین مقاله‌هایی که جنبه بین رشته‌ای داشته و توجه خاص به فیزیولوژی، زراعت و عملکرد گیاهان زراعی داشته باشند، در صورتی‌که تاکنون در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده باشد، پذیرش می‌نماید.

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 64، زمستان 1400، صفحه 311-419 

مقاله پژوهشی

1. اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دانه روغنی کاملینا (Camelina sativa) در تاریخ‌های مختلف کاشت

صفحه 311-325

10.22067/jcesc.2021.37179.0

شهاب زارعی؛ پیمان حسیبی؛ دانیال کهریزی؛ سید محمد صفی الدین اردبیلی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط