اهداف و چشم انداز

حوزه و تخصص نشریه

نشریه پژوهش‌های زراعی ایران مقاله‌های برگرفته از نتایج تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه اکوفیزیولوزی، به‌زراعی، مدل‌سازی،فرآیندهای بیوفیزیکی مرتبط با رشد و نمو گیاهان زراعی و همچنین مقاله‌هایی که جنبه بین رشته‌ای داشته و توجه خاص به فیزیولوژی، زراعت و عملکرد گیاهان زراعی داشته باشند، در صورتی‌که تاکنون در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده باشد، پذیرش می‌نماید.

برخی از مهم‌ترین موضوعات قابل بررسی در این نشریه به شرح زیر می‌باشد:

  • بیوتکنولوژی کشاورزی
  • تنش های محیطی
  • عملکرد گیاهان زراعی
  • فیزیولوژی گیاهان زراعی
  • کاربرد نانو تکنولوژی در کشاورزی
  • کشت مخلوط
  • کودهای زیستی
  • مدل‌سازی گیاهی

اهداف و چشم‌انداز

نشریه "پژوهش های زراعی ایران" با هدف  فراهم نمودن زمینه انتشار مقالات تحقیقی پژوهشگران در حوزه علوم زراعی تلاش می‌کند با  ایجاد بستر علمی مناسب برای بهره‌برداری از تحقیقات انجام شده به منظور توسعه فناوری‌های نوین و نوآوری در حوزه علوم زراعی چشم‌انداز روشن و مشخصی را برای محققین از طریق انجام پژوهش‌های هدفمند، فراهم نماید.