تماس با ما

آدرس پستی : ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، کد پستی: 9177948974
تلفن:    4619-3880 (51) 98+ پاسخگویی: روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 الی 14
فاکس: 7430-3880 (51) 98+

ایمیل: cesc@um.ac.ir


CAPTCHA Image