اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 793
تعداد پذیرش 208
تعداد عدم پذیرش 557

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد مقالات 1096
تعداد مشاهده مقاله 168407
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 66105
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 210 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 64 روز
درصد پذیرش 26 %