اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2086
تعداد پذیرش 988
تعداد عدم پذیرش 1010

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد مقالات 1070
تعداد مشاهده مقاله 42096
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 32453
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 40 روز
متوسط زمان پذیرش 112 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 126 روز
درصد پذیرش 47 %