اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 528
تعداد پذیرش 136
تعداد عدم پذیرش 372

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد مقالات 1116
تعداد مشاهده مقاله 352329
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 310963
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 10 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 162 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 34 روز
درصد پذیرش 26 %