اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 447
تعداد پذیرش 115
تعداد عدم پذیرش 313

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد مقالات 1132
تعداد مشاهده مقاله 557072
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 496095
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 12 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 132 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 31 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 156 روز
درصد پذیرش 26 %