اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2078
تعداد پذیرش 981
تعداد عدم پذیرش 1000

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد مقالات 1063
تعداد مشاهده مقاله 27446
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 18970
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 112 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 127 روز
درصد پذیرش 47 %