اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2123
تعداد پذیرش 997
تعداد عدم پذیرش 1094

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد مقالات 1079
تعداد مشاهده مقاله 57462
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 43032
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 40 روز
متوسط زمان پذیرش 113 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 153 روز
درصد پذیرش 47 %