نویسنده = سیاهمرگویی سیاهمرگویی
تعداد مقالات: 2
1. اثر تنش یخ ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare)

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 587-593

10.22067/gsc.v8i4.7951

احمد نظامی؛ عزیزی عزیزی؛ سیاهمرگویی سیاهمرگویی؛ محمد آبادی محمد آبادی


2. مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند (L. Beta vulgaris)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 383-394

10.22067/gsc.v6i2.2445

کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ سیاهمرگویی سیاهمرگویی؛ قرخلو قرخلو؛ راستگو راستگو؛ قائمی قائمی