نویسنده = حمید ایران نژاد
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 131-140

10.22067/gsc.v11i1.24087

ندا صفدری منفرد؛ ایرج اله دادی؛ محمدعلی باغستانی؛ حمید ایران نژاد؛ اسکندر زند


2. بررسی عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت تحت تاثیر الگوی کاشت و مصرف علف‌کش

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 284-291

10.22067/gsc.v10i2.16046

ندا‌‌ صفدری‌منفرد؛ ایرج ‌اله‌دادی؛ محمد‌علی ‌باغستانی؛ حمید ایران نژاد؛ اسکندر زند


3. بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، بر میزان هدایت الکتریکی بذر‌های حاصل از آن

دوره 9، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 242-247

10.22067/gsc.v9i2.10999

هنگامه عطاردی؛ حمید ایران نژاد؛ امیر حسین شیرانی‌راد؛ رضا امیری؛ غلامعباس اکبری