نویسنده = فرزاد پاک نژاد
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 536-545

10.22067/gsc.v15i3.45990

فاطمه احمدی دانا؛ محمدنبی غیبی؛ محمدرضا اردکانی؛ فرزاد پاکنژاد


2. شبیه‌سازی بهره‌وری آب در برنج تحت مدیریت کم‌آبیاری و نیتروژن با استفاده از مدل گیاهی CropSyst

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 711-722

10.22067/gsc.v14i4.46515

مجتبی میراخوری؛ بهرام میرشکاری؛ ابراهیم امیری؛ فرزاد پاک نژاد؛ مهرداد یارنیا


4. مقایسه عملکرد گیاهان علوفه‌ای جدید جنس براسیکا با شبدر برسیم در شرایط آب و هوایی ایلام

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 153-164

10.22067/gsc.v13i1.28715

رضا نصری؛ علی کاشانی؛ فرزاد پاک نژاد؛ سعید وزان؛ مهرشاد براری