نویسنده = زینت برومند رضازاده
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris)

دوره 12، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-8

10.22067/gsc.v12i1.36624

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ زینت برومند رضازاده؛ مریم جهانی؛ لیلا جعفری


2. ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 327-334

10.22067/gsc.v10i2.16215

علیرضا کوچکی؛ زینت برومند رضازاده؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سرور خرم دل


3. مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 301-309

10.22067/gsc.v9i3.11959

مهدی نصیری محلاتی؛ مریم جهانی کندری؛ زینت برومند رضازاده