موضوعات = گیاهان دارویی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر منابع مختلف کودی و تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک و محتوی رنگدانه‌های فتوسنتزی اسفرزه (Plantago ovata Forsk)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.22067/jcesc.2021.37183.0

میثم خاوری؛ محمدعلی بهدانی؛ حمیدرضا فلاحی


2. بررسی اثرات بستر کشت بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد دو گونه مرزه سهندی و سنبله‏ ای تحت شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22067/jcesc.2021.71701.1070

بابک بحرینی نژاد؛ محمد حسین لباسچی؛ فاطمه سفیدکن؛ زهرا جابرالانصار