انتخاب نشریه پژوهشهای زراعی ایران به‌عنوان نشریه هسته

پایگاه استنادی جهان اسلام در آخرین بررسی‌های خود، نشریات نمایه شده‌اش را به سه دسته نشریات اولیه، لیست انتظار و نشریات هسته تقسیم کرده و خوشبختانه نشریه پژوهشهای زراعی ایران به‌عنوان نشریه هسته انتخاب شده است.

نشریات هسته شامل مجموعه ای از مجلات برتر در حوزه‌های موضوعی مختلف است که توسط گروهی از متخصصان رشته‌های مرتبط مورد تجزیه و تحلیل محتوایی دقیق قرار گرفته است. معیارهای به‌کارگرفته‌شده در این ارزیابی متضمن کیفیت بالای نشریات از نظر محتوای علمی آن‌هاست. شاخص‌هایی همچون به‌روز بودن موضوعات پژوهشی، کاربردی بودن یافته‌ها، خوانایی و کیفیت علمی، روش‌شناسی دقیق، ارائه فهم‌پذیر داده‌ها، بحث منطقی، استدلال دقیق و شیوه نتیجه‌گیری همگی در انتخاب نشریات مد نظر قرار گرفته‌اند. مجلاتی که به لیست مجلات هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام راه می‌یابند، سالانه مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته و در صورت عدم کسب امتیازهای لازم به لیست انتظار یا لیست نشریات اولیه منتقل می‌شوند.